Home Vijesti Dr. Fehratović: Lokalne vlasti u Sandžaku omogućile monopol svojim funkcionerima

Dr. Fehratović: Lokalne vlasti u Sandžaku omogućile monopol svojim funkcionerima

355
0

Poslanici SPP podržali su prijedlog odluka koje se tiču zaštite od monopola i zdrave konkurencije kada je u pitanju privredna djelatnost u našoj državi.

Dr. Fehratović naglasio da je važno da agencije koje se bave zaštitom monopola budu prisutne nad cjelokupnom teritorijom, jer je mnogo teže održati zdravu konkurenciju i boriti se protiv monopola u sredinama koje nisu centralni dio države već predstavljaju granične i rubne dijelove kakav je prostor Sandžaka.

– Vi ste prije mogli čuti kakvo je stanje u Novom Pazaru, međutim još mnogo lošija situacija jeste u Sjenici i u Tutinu gdje bukvalno niko ko nije u sadejstvu sa lokalnim vlastima apsolutno ne može bilo koji posao ili bilo koju privrednu djelatnost obavljati i to traje u kontinuitetu već 30 godina. Onaj ko nije u sadejstvu sa lokalnom vlašću, posebno sa vlašću SDA i gospodinom Suljemanom Ugljaninom u Tutinu, apsolutno ne može dobiti nijedan tender, nijednu privrednu djelatnost od općeg interesa a ako se bavi privatnim poslom onda je konstantno gušen. Tako se dešava da samo u jednome selu za šta su obznanjeni podaci, u jednoj porodici postoji u APR-u registrirano po 20 privrednih društava koja su uvijek aktuelna i kada su u pitanju izvođenja radova koje finansira lokalna samouprava, to je samo zbog toga što su i u rodbinskim i u političkim sponama sa loklanom vlašću. Tako se isto događa i na području Opštine Sjenica i na taj način se guši bilo koja zdrava privredna inicijativa, na taj način se pravi jedan haotičan ambijent u kome onaj ko ima zdravu ambiciju za zdravim biznisom, za zdravom privredom, apsolutno nema nikakve šanse da uspiju jer je nemoguće uspjeti u sredini gdje svaki ozbiljan posao mora biti povezan kroz neki dil ili kroz poslovanje isključivo sa predsjednikom Opštine, kao što je to slučaj u općini Tutin a također i u općini Sjenica.

On je naglasio da se jedino prisustvom ovakvih agencija može uspjeti vratiti zdravi ekonomski ambijent i omogućiti mladima da napreduju.

– Da oni mladi ljudi koji imaju i obrazovanja i dobre ideje, i koji imaju poleta i snage da razvijaju svoje sredine, da razvijaju vlastite poslove, imaju šanse da se izbore i da na taj način ostanu u svojim mjestima i potpomognu razvoj i pospješenje ekonomskog prosperiteta svoga kraja. Sa druge strane ovakav monopolski ambijent odbija sve one koji su porijeklom iz ovih krajeva, koji imaju ozbiljan kapital a vezani su za dijasporu, da bilo šta ulažu, da bilo koji posao pokreću u tim svojim sredinama iako imaju i želju, i dobre ideje kao i dobre veze, jer su i oni koji su pokušavali naišli na zidove, na otvorene pozive za korupciju, naišli na otvorene pozive za zloupotrebu njihovog kredibiliteta, njihovog povjerenja i na koncu njihovog kapitala. Da bismo ove krajeve kao i cjelokupan ekonomski teritorij naše države učinili jedinstvenim i prepoznatljivim po zdravoj konkurenciji, po tome da je smanjen oblik monopola zaista i ova agencija i sve druge agencije moraju biti dodatno prisutne na tom području i moraju poduzimati sve ono što je neophodno kako bi se zaštitila zdrava inicijativa, kako bi se zaštitili ozbiljni proizvođači i kako bi se spriječili lokalni oligarhi, lokalni šerifi da uslijed svoje političke moći na bilo koji način zloupotrebljavaju, maltretiraju i reketiraju sve one koji žele učestvovati u ekonomskom procesu razvoja svoga kraja i svoje sredine, kazao je dr. Fehratović.