Home Vijesti U Novom Pazaru Okrugli sto “Lobiranje” u Srbiji

U Novom Pazaru Okrugli sto “Lobiranje” u Srbiji

298
0

Svi se nadaju da će biti koristi od Zakona o lobiranju. Transparentnost Srbija pokušavala je, ističu njegovi predstavnici, popraviti taj Zakon dok je još bio u fazi javne rasprave. Ipak, očekuju da će ovaj prvi Zakon o lobiranju donijeti koristi kod donošenja opštih pravnih akata. Postojat će, dakle, obaveze za funkcionere, službenike i na centralnom i lokalnom nivou da prijave kontakte s lobistima, bilo da je riječ o posrednicima koji zastupaju nečije interese, ili da se radi o firmama i grupama koje zastupaju sopstvene interese kod donošenja nekih akata.

Zakon o lobiranju postavlja kao pravilo da lobista mora pisanim putem obratiti se funkcioneru ili službeniku koji radi na donošenju nekog propisa i da objasni za koga radi i koji je akt u pitanju kako bi kasnije zajednički izvijestili Agenciju za borbu protiv korupcije. Bit će, istaknuto je, teško vršiti kontrolu Zakona o lobiranju jer su, kako kažu, neformalni kontakti mogući uvijek i za one koji se odluče da idu zaobilazno jer neće biti jednostavno utvrditi da su to i učinili.

-Zaobilazni putevi mogu biti situacije kada kroz neka neformalna druženja, možda čak i van radnog mjesta  dolazi do pokušaja da se utječe na to da se neki zakon ili odluka lokalne samouprave donese, izmijeni, ukine, a da je to u nečijem interesu i onda postoji opasnost da to postane skriveno. Zato mislim da bez obzira na Zakon o lobiranju moramo kao društvo obezbijediti da svaka odluka i na lokalnom i na centralnom nivou prođe kroz javnu raspravu i da tu svi dobiju priliku da utječu da se te norme poprave, kaže Nemanja Nenadić programski direktor Transparentnosti Srbija

Ukoliko bi, ističe, bilo javnih rasprava u procesu donošenja odluka onda bi neki skriveni interesi mnogo teže mogli proći.

-Potrebna je edukacija građana i službenika jer ima mnogo situacija gdje će i sami imati dilemu i gdje će moći pogriješiti čak i ako ne žele. Pored edukacije potrebno je da izdejstvujemo da i ministarstva i lokalne samouprave poštuju pravilo da se javne rasprave organizuju, da daju obrazloženje za svoje odluke i ako to budemo ostvarili riješit ćemo značajan dio rizika da dođe do korupcije.

Inače, Zakon o lobiranju posljednji je zakon kojeg je Srbija dobila među značajnim antikorupcijskim propisima.