Home Vijesti Doživotna kazna zatvora od 1. decembra

Doživotna kazna zatvora od 1. decembra

353
0

Uvođenje Instituta kazne doživotnog zatvora zamjena je za smrtnu kaznu gdje je namjera i bila da se za najteže zločince obezbijedi da nikada ne izađu na slobodu i budu prijetnja za građane.  Rješenja novog krivičnog zakona od 1. decembra su dobra, kazne jesu strožije, pa se i očekuje da stopa kriminaliteta i bude smanjena u budućnosti. Ipak, za analizu efikasnosti njegove primjene treba proći određeno vrijeme

Novi Krivični zakon koji će u Srbiji stupiti na snagu od 1. decembra podijeljen je u nekoliko cjelina. Sama inicijativa za njegovu izmjenu došla je s nekoliko strana, od Fondacije Tijane Jurić, advokatske komore, policije, kao i dio koji se odnosio na usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim standardima sprečavanja pranja novca i korupcije. Ipak, najviše pažnje izazvalo je uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža krivična djela čime se briše dosadašnja kazna od 30 do 40 godina. Najosjetljivije pitanje po ovoj izmjeni je bilo ukidanje uslovnog otpusta, mogućnosti da nakon izdražavanja dvije trećine kazne se lice pusti da ostatak provede na slobodi.

-Uvođenjem ovih novina za djela kao što su ubistvo djeteta, silovanje koje je za rezultat imalo smrt djeteta, nemoćnog lica, kao i silovanje usljed zloupotrebe službenog položaja koje je opet imalo za posljedicu smrt djeteta ili bremenite žene jesu slučajevi koji prema ovom zakonu isključuju mogućnost uslovnog otpusta. Dakle osoba koja bude osuđena za ovu kaznu zatvora nikada neće moći da izađe na slobodu, kaže prof.dr. Aleksandar Ivanović

Efikasnost pravosuđa je ono na čemu treba raditi u smislu ubrzanja procedura koje opet ne bi smjelo ići na štetu kvaliteta rada. Podsjeća, uveden je Insitut sporazumnog priznanja krivičnog djela što se pratilo i kroz pojedine slučajeve u Novom Pazaru gdje su djeca bila žrtve krivičnih djela. Komentirajući slučaj pekara iz Novog Pazara zbog obljube dječaka ističe da s aspekta struke nema nikakve zamjerke procesom vođenja postupka.

-Ako pogledate vremenski period i način na koji je postupak okončan vidjet ćemo pošto presuda nije konačna šta će se desiti do kraja s aspekta efikasnosti i završetka postupka ne bih imao neke zamjerke jer je završeno sporazumnim priznanjem krivičnog djela što znači da je Tužilaštvo obavilo svoj posao. Naravno, način izvještavanja javnosti koja opet ne zna neke proceduralne stvari pa se iz neupućenosti izvlače pogrešni zaključci.

Za ozbiljnu diskusiju nedostaje, kaže, građanski odnosno civilni monitoring  suđenja gdje bi ne samo praćenjem toka i dužine već kvaliteta sankcija i iznesenih dokaza građani u potpunosti mogli reći da li je način rada kvalitetan ili ne kako se ne bi ostavio bilo kakav prostor za polemiku.