Home Vijesti FK “Novi Pazar” besplatno koristi teren

FK “Novi Pazar” besplatno koristi teren

362
0

Odbornici su na poslednjem skupštinskom zasijedanju raspravljali o Prijedlogu Odluke o davanju na korištenje nepokretnosti grada Novog Pazara fudbalskom klubu „Novi Pazar“ kao Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti.

Odbornici SPP-a reagovali su na ovu odluku jer kako ističu nije pravedno da se fudbalskom klubu „Novi Pazar“ da teren na korišćenje a da ostale škole moraju plaćate teren, dodajući da su na ovakvu odluku reagovale i škole fudbala kao i roditelji čija djeca treniraju fudbal a nisu članovi fudbalasakog kluba „Novi Pazar“.

Odbornik SPP-a dr. Fehratović je na skupštinskom zasijedanju pročitao pismo škole fudbala koja je reagirala na ovu odluku grada Novog Pazara.

„Odluka da se sportski tereni grada Nogov Pazara daju na korišćenje jednom klubu, u ovom slučaju FK „Novi Pazar“ bez ikakvog konkursa, javnog poziva, pravilnika o bodovanju ili nekih drugih javno objavljenih kriterija je protiv zakonito. Ovakva odluka mogla se se donijeti jedino u dva slučaja: 1. slučaj je trgovina političkim uticajem, što je zakonom kažnjivo jer su jedni zaposlenici Gradske Uprave svojim partijskim kolegama koje su upravi kluba omogućili besplatno korišćenje terena a da su istovremeno drugim sportskim organizacijama koje imaju potpuno isti status, onemogućili ili otežali korišćenje istih i na taj način favorizirali određene sportske organizacije. Trenutno stanje je takvo da FK „Novi Pazar“ vrši naplatu termina za treniranje po jednom sahatu 2000 dinara i po utakmici 5000 dinara, taj iznos FK „AS“ plaća u gotovom novcu a za uplatu dobija priznanice. Po zakonu o sportu, sportski klub može obavljati samo sportske aktivnosti i sportske djelatnosti, član 3, stav 6, pa FK „Novi Pazar“ ne može obavljati djelatnost izdavanja prostora niti za istu naplaćivati novac, što predstavlja otvoreno kršenje zakona na koje nadležni organi imaju obavezu u najkraćem roku reagovati.“

Dr. Fehratović je naglasio i to da su cijene koje plaćaju roditelji čija djeca treniraju u FK „AS“ visoke te da sva djeca moraju imati isti status.

„Ovaj klub je do sada proizveo 47 prvoligaša i superligaša, 6 internacionalaca i FK „Novi Pazar“ do sada besplatno ustupila 312 igrača, za uzvrat samo ovaj klub i još jedan plaćaju nadoknade za korišćenje ovog terena dok 5 ostalih klubova ne plaćaju nikakve nadoknade. Ovdje se apsolutno sa pravom pitaju i roditelji i uprava ovog kluba zašto je to tako. Ja pozivam ovog trenutka ili da se odloži donošenje odluke o ovoj tački dnevnog reda, da se nađe kompromis ili da se svi klubovi tretiraju podjednako. Ne bih se složio da su cijene minovne ukoliko je za 2 mjeseca od roditelja djece koja treniraju u FK „AS“ naplaćeno za usluge terena 150.000 dinara, to je samo mjesec avgust i septembar, a usluge se naplaćuju od 2012. godine.“, zaključio je dr. Fehratović.

SANA – Adaleta Sejdović – Hamzić