Home Vijesti Usvojen drugi rebalans budžeta za 2019. godinu

Usvojen drugi rebalans budžeta za 2019. godinu

449
0

Odbornici Skupštine grada Novog Pazara usvojili su drugi rebelans budžeta za ovu godinu, koji je u odnosu na prethodni uvećan za 23 miliona dinara.

Ovo uvećanje prihoda od 23 miliona dinara biće utrošeno na izgradnju angio sale u Opštoj bolnici u Novom Pazaru. Odbornici SPP-a podržali su projekat izgradnje angio sale, pozvali i ostale političe faktore da zajedno rade na tome da Novi Pazar postane klinički centar.

“Sa instaliranjem ove sale podići će se nivo ne samo kardioloških usluga, obzirom da ćemo mi dobiti salu na kojoj se mogu raditi i periferija, odnosno, moći će se raditi kompletan vaskularni sistem, u nekoj perspektivi moći će se raditi i moždani udari i periferni vaskularni sistem, promjena na renalkama, na venama, arterijama i tako dalje, što je zaista od velikog značaja. Sa postojanjem ove sale Novi Pazar više neće biti medicinska provincija već će biti u rangu svih regionalnih centara.”, istakao muamer Bačevac.

“Mi smo imali jednu stvarno dobru donaciju koja je realizirana u pogledu dijagnostičkog centra ali još to nije nešto zaživjelo u punom kapacitetu, tu se nadovezujem na onu priču da je dobro imati opremu, da je to jako važno ali da je ljudski resurs najpotrebniji i da na tome zaista treba puno raditi jer mi ćemo dobiti angio salu ali ukoliko ne dobijemo stručnjake koji će raditi u tom onda nam to zapravo predstavlja samo balast. Bilo bi jako važno i zaista svi moramo na tome insistirati da naša bolnica polako prerasta ne samo u regionalni centar, već i u klinički centar a to je izuzetno težak i zahtjevan put na kojem treba raditi decenijski, to je nešto na čemu se svi moramo bazirati.”, naglasio dr. Jahja Fehratović.

Odbornici SPP-a ukazali na propuste drugog rebalansa budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu.

“Imate prvim budžetom da je projektovano za nevladine organizacije za 2019. godinu 167 miliona, da bi sada imali dotacije nevladinim organizacijama 226 miliona, što je razlika od 59 miliona nevladinim organizacijama. Kada uđete malo dublje u nevladine organizacije onda vidite da je ta jedna SEDA koja je prvim rebalanskom imala 6 ipo miliona, sada ima 29 miliona. Dakle, zašto SEDA dobija 29 miliona, ima li neko to nama da objasni?”, istakao Edin Đerlek.

“S početka ovoga mandata mi smo imali snažna obećanja sa nivoa države da će Novi Pazar prosto biti podržan na svaki mogući način, bilo u smislu investicija, bilo u smislu ovako važnih projekata. Činjenica da smo mi budžetom morali reagirati kada su u pitanju ovako važne stvari za koje je dužna Republika, vidimo da se prosto dešavaju određene investicije izvan granica ove države”,naglasio prof. dr. Admir Muratović.

“Prvim rebalansom kada su u pitanju lokalne komunalne takse, vidimo da ćemo kroz lokalne komunalne takse obezbijediti tih 23 miliona. Moje pitanje je da li vi ovim drugim rebalanskom budžeta imate dva puta po 23 miliona, kako ste to nama predstavili ili imate samo 23 miliona koja ćete dobiti od komunalnih taksi, s tim što s moje tačke gledišta bilo bi vrlo bolje da naš grad ima novca koji bi onim suficitom o kome smo govorili, pa onda viškom primanja obezbijedio a ne putem komunalnih taksi, jer ako kažemo da su to takse na osnovu kojih ćemo prihodovati, to znači da mi od nekoga trebamo uzeti novac, da bismo ga negdje dali.”, istakla prof. dr. Amela Lukač-Zoranić.

“Imamo na strani 20 jednu jako krupnu sumu od 483 miliona dinara, a nema u naslovu na šta se troši tih 483 miliona dinara, volio bih da dobijem od gradonačelnika odgovor šta je trebalo tu da piše. Na strani 23 osnovnim školama ostaju ista novčana sredstva i osnovne škole i dalje ostaju u blokadi, i prošlog puta sam pitao gradonačelnika da nam kaže koliko to osnovih škola je odblokirano a koliko osnovnih škola ima blokiran račun i da li se gradonačelniče poštuju pravilnici koji su potpisani od strane Ministarstva finansija i Ministarstva prosvjete kada je u pitanju raspodjela budžetskih sredstava za osnovne škole ili se po poslušnosti direktora i rukovodstva osnovnih škola drže kao taoci ili im se dodjeljuju nekakve dotacije.”, kazao Edin Zećirović.

“Uvijek naglašavam kada se donose ovako važna akta da trebamo biti ozbiljni i da moramo pomno pratiti šta se to predlaže, šta se usvaja. Nisam vidio prilikom ovih primedbi koje su moji prethodnici iznijeli, prilikom sugestija o propustima u samom budžetu, da ste negdje registrovali, da neko prati ove same primedbe i da provjerava da li je to tako. Ljudi imaju zamjerke da je revizorska kuća donijela nekoliko odluka u kojima se ističe da ima određenih propusta, ne vidim bilo kakvog odgovora ili reakcije, odnosno da ono što iznosimo da je naša primjedba, da se na to kvalitetno reaguje i da se to registruje, pa se onda iznese ovdje konkretno vaš odgovor.”, naglasio prof. dr. Mustafa Fetić.

“Ono što je kod indikatora ispunjenosti budžeta nešto što para oči, što svakako se pod nekim stavkama kao operativni troškovi javlja na strani 48, a velike svote novca su u pitanju, recimo izgradnja komunalne infrastrukture, druga kolona je operativni troškovi a konačni zbir 407 miliona dinara ili uređenje rečnih korita, operativni troškovi 10 miliona. Ova konstatacija operativni troškovi upravo može biti pokriće za pravilnu ili nepravilnu upotrebu novca.”, istakla dr. Misala Pramenković.

Na sjednici je obrazloženo da je do ovog uvećanja došlo zahvaljujući povećanim prihodima, odnosno naknadi građevinsko zemljište, tako da nakon ove izmjene, budžet grada iznosi 3,131 milijardu dinara.

SANA – Adaleta Sejdović-Hamzić / FOTO – SANA