Centralna hutba Mešihata– Smisao kurbana

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Hvala Allahu Gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.

Poštovana braćo, dragi vjernici.

Ovih dana muslimani širom svijeta, a tako i mi, uz ispraćanje hadžija, brinemo se i o nabavci, kupovini ili uplati kurbana.

Neki su već nabavili kurbane, drugi će to, ako Bog da, ovih dana učiniti, ili će izvršiti njihovu uplatu preko Mešihata Islamske zajednice, ili u jednom od naših medžlisa, čije će se meso u toku cijele godine koristiti za ishranu učenika Medrese Gazi Isa-beg, polaznika ostalih odgojno-obrazovnih ustanova, korisnika vakufskih kuhinja, ugroženih džemata na području cijele Islamske zajednice, zdravstvenih ustanova, staračkih domova, te svih onih kojima je pomoć potrebna i koji meso možda okuse samo u vrijeme Kurban-bajrama. Dakle, vašim kurbanima hranite sve ove pobrojane kategorije koji nakon obroka uče dovu od koje koristi imate najviše vi koji ste odvojili od svog imetka kako bi ispunili propis kurbana i nahranili muhtačne.

U današnjoj hutbi podsjetit ćemo se na našu obavezu kurbana, odnosno kako ćemo na najbolji način izvršiti ovaj vadžib, ovu drugostepenu obavezu prema Uzvišenom Stvoritelju, kako bi nam, ako Bog da, ovaj ibadet bio kabul – bio primljen i kako bi Allah dž.š. bio zadovoljan sa nama.

* * * * *

Uzvišeni Gospodar propisao je kurban svakom punoljetnom i umno zdravom muslimanu koji se u danima Kurban-bajrama nalazi kod svoje kuće i koji je materijalno situiran toliko koliko mu je potrebno da nabavi kurban.

Kurban je simbol odanosti Allahovom dž.š. vjerozakonu.

Ovom praksom našeg praoca Ibrahima a.s. mi se približavamo Allahovoj dž.š. milosti.

Također, kurbanom nastavljamo praksu posljednjeg Vjerovjesnika Muhammeda a.s., koji je ashabima, a tako i svim vjernicima do Sudnjeg dana, ukazao na značaj kurbana i nagradu koju će imati oni koji ga prakticiraju s ciljem zahvale Allahu dž.š. na blagodatima i postizanja Njegovog zadovoljstva.

Od Ibn Abbasa r.a. prenosi se da je Poslanik a.s. rekao:

Ni u šta bolje nisi uložio novac i investirao od onoga što se zakolje u danima Kurban-bajrama. (Darekutni)

Imami Ahmed bilježi da je jedan ashab upitao Poslanika a.s.:

O Allahov Poslaniče, šta su ovi kurbani? (Koji je značaj kurbana?)

Poslanik a.s. mu odgovori:

To je sunnet – praksa vašeg pretka Ibrahima a.s..

Šta mi od toga imamo? – upitaše.

Za svaku dlaku imate sevap – nagradu – odgovori Allahov Poslanik. (Ibn Madže)

 

Jedna od svrha kurbana, kao i drugih islamskih propisa, jeste takvaluk – bogobojaznost. O tome u suri Hadždž Allah dž.š. kaže:

Do Allaha neće doprijeti meso i krv kurbana, ali će Mu stići vaš takvaluk – bogobojaznost; iskreno učinjena dobra djela vaša… (El-Hadždž, 37)

 

Kada nam Allah dž.š. naređuje kurban u suri Kevser, u drugom ajetu te kratke sure ističe da kada namaz klanjamo i kurban koljemo to moramo činiti isključivo u Njegovo ime.

Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali, pa klanjaj radi Gospodara svoga i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati. (El-Kevser, 1-3)

 

Dakle, iz ovih ajeta zaključujemo da nam je Allah dž.š. propisao kurban kako bismo prilikom njegove realizacije Allahovo ime spominjali, jer On je Onaj Koji opskrbljuje i do Njega neće doprijeti niti meso kurbana, niti njegova krv, već do Allaha dž.š. stići će samo iskren nijet i iskreno učinjeno dobro djelo. To će nam Allah dž.š. primiti i za to će nas nagraditi, što nam govori i sljedeći hadis:

Allah ne gleda u izgled vaš niti u imetke vaše; nego gleda u srca vaša i djela vaša. (Muslim)

Muhammed a.s. nam u hadisu daje uputstva kako ćemo provesti prvi dan Kurban-bajrama:

Prvo čime ćemo započeti ovaj naš današnji dan jeste namaz – klanjat ćemo, zatim ćemo se vratiti i zaklati kurbane. Ko tako uradi postupio je po našem sunnetu. (Buhari)

 

Draga braćo.

Svako domaćinstvo je dužno izvršiti obred kurbana ukoliko ima dovoljno imetka za tu obavezu.

Ono domaćinstvo koje nema dovoljno novca za kupovinu kurbana nije ni obavezno izvršiti taj obred.

Važno je napomenuti da kurban, kao i drugi ibadeti, ima prije svega svoju vjersku, ali uporedo sa njom i veoma bitnu odgojnu i humanitarnu dimenziju.

Danas veliki broj muslimana, posebno u gradovima, iz praktičnih razloga uplaćuju kurban, dakle, obavljaju svoju vjersku dužnost.

Najbolje bi bilo da realiziramo kurbane na svojim posjedima i to svojom rukom, ako smo u mogućnosti, kako je to činio i naš uzor Muhammed a.s. No, ako to već nismo u mogućnosti onda uplaćujući kurban u Islamsku zajednicu povjeravamo da nas u ovom vadžibu, u ovoj obavezi zamijene čestite osobe koje će taj čin izvršiti sa bismillom i tekbirom i koje nam, organizirajući obred kurbana, pružaju mogućnost prisustva ovom činu na dan Kurban-bajrama.

Potrudimo se i približimo kurban našoj djeci, kako bi i oni spoznali njegov smisao i značaj, da i preko kurbana učvršćuju rodbinske i prijateljske veze i odnose te razviju poseban osjećaj solidarnosti i brige prema onima kojima je pomoć potrebna i iskažu zahvalnost Allahu dž.š. na opskrbi i blagodatima kojima nas je počastio.

Na kraju, molim Allaha dž.š. da nam podari snage i ustrajnosti u izvršavanju ovog ibadeta, da nas približi Svojoj milosti koja je neizmjerna i sveobuhvatna, da nas upiše među one koji dobra djela čine, koji namaz obavljaju i kurban prakticiraju.

Molim Allaha dž.š. da nam oprosti grijehe, da primi naše ibadete i da ukabuli kurbane naše!

Amin, ja Rabbe-l-alemin!

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img