Akademik Muamer Zukorlić za Politiku: JEZIK BOSANSKI OPASNOST ZA SRPSKI? (4. dio) / Sramna odluka RTS-a

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Suština je u tome da je taj proces dobio ozbiljne obrise, što je prema nesuvislim mišljenjima pojedinih srpskih lingvista i samozvanih čuvara srpskih interesa ugrozilo srpski narod u cjelini. Također, u prošlom desetljeću vrlo važan proces odvijao se u srbijanskim pravosudnim organima, gdje su Bošnjaci insistirali na zvaničnoj upotrebi svog jezika i pisma i na koncu ostvarili to zakonom zagrantirano pravo.

Među važnijim zagovornicima implementacije zaključaka Odbora za standardizaciju srpskog jezika svakako su Srpska akademija nauka i umjetnosti, a posebno Matica srpska čiji su se predstavnici u više navrata oglašavali po ovom pitanju. 2014. godine, predsjednik Matice srpske Stanić putem javnih obznanjenja saopćio je zaključak Upravnog odbora ove institucije da se skrene pažnja državnim organima, a naročito ministarstvima, da je neprihvatljiv naziv bosanski jezik te da je za jezik Bošnjaka jedino ispravno kazati bošnjački jezik u skladu sa zaključkom predmetnog odbora iz 1998. godine.

Državne institucije su, varijabilno prihvatale ove primjedbe, što je zavisilo isključivo od slučaja i svijesti njihovih rukovodilaca o poštivanju ustavnih i zakonskih odredaba, odnosno budnosti samih Bošnjaka i njihovih predstavnika da svakoga puta ukažu na kršenja najznačajnijih državnih akata. Tako će, recimo, Narodna biblioteka Srbije, prema Vlastitom priznanju postupati prema preporukama SANU, a u skladu sa zaključcima Odbora za standardizaciju prilikom katalogizacije brošure Bosanski jezik u Sandžaku 2015. godine, kada je izričito traženo da se u CIP-u navede da je ista napisana na bosanskome jeziku kako nam to Ustav i zakoni garantiraju i da se prema tom jeziku i uvede u centralni bibliotečki katalog. Međutim, iz bibiloteke je nakon podužeg čekanja stigao odgovor slijedeće sadržine:

Poštovani,

usvojeni termini u predmetnom katalogu Narodne biblioteke Srbije, po preporuci SANU, su Bošnjaci i Bošnjački jezik  po narodu koji njime govori i Bošnjačka književnost. Mislim da je na ovu temu bosanski – bošnjački već bilo dosta razgovora i pisanja na raznim nivoima, ja samo  mogu da uradim onako kako je u našoj bazi, a to je kao što sam i stavila  Bošnjački jezik.

Kontinuitet pokušaja negiranja bosanskoga jezika, nastavljen je i takozvanom Drugom odlukom Odbora za standardizaciju SANU koju je pripremio prof. dr. Miloš Kovačević 2015. godine koja daje imperativnu preporuku državnim organima da suprotno Ustavu i drugim zakonima zabrane instituciju sudskih tumača i cjelokupan proces obrazovanja na bosanskome jeziku.

U niz ovakvih pokušaja negiranja jednog naroda i njegovog jezika u kontinuitetu, spadaju i skorije obznane ove savjetodavne institucije na koje se pozivao RTS prilikom sramne i protivzakonite odluke da kao javni servis ne formira redakciju na bosanskome jeziku, kao i ovaj  najnoviji vid pritisaka na članove Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje zbog  inicijative za uvođenje katedre za bosanski jezik na Državnome univerzitetu u Novome Pazaru. Način i obrazloženje koje je tom prilikom dato, dokazuju da je ovo tijelo suštinski i napravljeno kako bi opstruiralo Republiku Srbiju da implementira vlastite zakone, a što je još gore da pokuša primorati državne organe na kršenje vlastitoga Ustava.

(Nastavit će se)

Politika, 25.07.2019.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img