Home Vijesti JP “Pazarsko stambeno”, apel za osnivanjem

JP “Pazarsko stambeno”, apel za osnivanjem

321
0

Osnivanje jedne institucije javnog preduzeća “Pazarsko stambeno” ili već pod nekim drugim nazivom na ovom području generisan je sve većim zahtjevima tržišta u smislu ekspanzije građevinske industrije u Novom Pazaru, a posebno stupanjem Zakona o stanovanju i održavanju zgrada od prije dvije godine, u kom je decidno navedena obaveza angažovanja upravnika, preduzetnika ili pravnog lica za održavanjem i upravljanjem zgradama.

Od početka primjene Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, na teritoriji grada registrovane su 93 stambene zajednice sa ukupnim brojem stanova od oko 3.240, a u procesu izgradnje je još oko 930, što daje jednu vrstu obaveze za ispunjenje osnovnog cilja ovog preduzeća u smislu održivog razvoja stanovanja, upravljanja zgradama, korišćenja i održavanja zgrada, zajedničkih i posebnih dijelova zgrada kako onih u privatnom valsništvu, tako i onih u vlasništvu opštine i drugim oblicima svojine.

Jedno takvo preduzeće, kako ističe Mehdija Ćosović, član privrednog resora SPP-a, pružaće usluge upravljanja, objedinjene naplate i održavanja zgrada u punom rasponu od redovnog održavanja, preko radova investicionog održavanja do pružanja usluga hitnih intervencija. Preduzeće bi svoje usluge obavljalo, u većini slučajeva, posredovanjem između stanara i svih spoljnih subjekata neophodnih za funkcionisanje zgrade.

On još navodi, “da je u suštini cilj ovakvog preduzeća jeste i to da se pružanjem usluga održavanja i upravljanja zgradama podigne na viši nivo, a posebno kroz obradu i evidenciju podataka o prihodima, rashodima i utrošku sredstava stambene zajednice, odnosno kroz usluge: evidentiranja pojedinačnih uplata vlasnika posebnih dijelova zgrade, evidentiranja rashoda stambene zajednice, evidentiranja utroška sredstava stambene zajednice, organizovanja mjesečne naplate sredstava održavanja“.

Od posebnog značaja za korisnike ovih usluga je i objedinjena naplata komunalnih usluga kroz sistem objedinjene naplate (objedinjena naplata računa za: tekuće i investiciono održavanje zgrade, vodovod, električnu energiju, gradsku čistoću i drugo po potrebi), gde bi bilo uspostavljeno online plaćanje računa ili putem sms-a. Kao što to čini „Infostan“ u Beogradu ili „Stan“ u Novom Sadu.

Ovakva institucija bi imala poseban doprinos efikasnom finkcionisanju celokupne stambene zajednice ako se sagleda njena uloga u mjerama sudskog potraživanja i prinudne naplate sredstava održavanja od vlasnika posebnih dijelova zgrade koji zapostavljaju izvršenje svojih obaveza prema stambenoj zajednici. Takođe, pozitivne vrijednosti bi bile i priprema i izrada godišnjeg i višegodišnjeg programa održavanja i godišnjeg finansijskog plana na temelju želja, mogućnosti i potreba stambene zajednice, kao priprema i izrada godišnjeg izvještaja o realizaciji programa održavanja stambene zajednice.

Po njegovim riječima, Lokalna samouprava bi trebala imati sluha za osnivanjem ovakvog preduzeća kako pored očuvanja estetike grada i njegove stambene funkcionalnosti tako i što bi jedna ovakva odluka imala i finansijsku opravdanost.

izvor: SANA