Home Rubrike Vijesti Negativan uticaj mobilnih telefona na razvoj djece

Negativan uticaj mobilnih telefona na razvoj djece

1240

Nove tehnologije brzo napreduju, svake godine pojavljuju se revolucionarna dostignuća, a posebno prednjače inovacije u razvoju kompjutera i telefona, kao i prateći programi.

Roditelji vjeruju da će svom djetetu korišćenjem ovih tehnologija u ranom uzrastu, omogućiti da se prilagodi na svijet budućnosti. Sve češća pojava u restoranima i parkovima je da dijete od 5-6 godina sjedi i igra neku video igricu ili gleda omiljeni film ili crtani, ponekad i sa svojim roditeljima.

Dječiji psiholog ističe da korišćenje mobilnih telefona u nižem uzrastu može da utiče negativno na razvoj djeteta.

Ako dijete izložimo negativnim uticajima, naprimer ove vrste, mi ćemo dozvoliti da njihov nervni sistem bude izložen konstantno, naizgled maloj količini negativnog zračenja, ali ako koriste, kako danas imamo podatke u velikoj mjeri, štetni zraci mogu uticat veoma negativno, prije svega to zračenje, zatim djeca oštećuju vid, intelektuane sposobnosti se ne razvijaju na način kako je prirodno planirano, već ih blokiramo, usmjeravamo u suprotnom smjeru, jednostavno davanjem mobilnih telefona djeci mi smo im na neki način usporili intelektualno razvoj.“ ističe dječiji psiholog Semrija Smailović

Iz godine u godinu imamo sve više djece sa razvojnim smetnjama, što su kako ističe Smailović, posljedice korišćenja mobilnih telefona kao i računara.

Imamo djece sa konventnivnim smetnjama koje se manifestuju kroz dislekciju, disgrafiju, diskalkuliju, usporen razvoj govora, zatim spor razvoj socijalne inteligencije, verbalna inteligencija na jako niskom nivou. S druge strane imamo i podatke da se neki spektri autizma razvijaju brže kod djece ako su izložena informacionoj tehnologiji, telefonima, zatim agresivnost je znatno izražena, kod djece dolazi do poremećaja sna, javljaju se određeni strahovi iz razloga jer roditelji ne kontrolišu šta djeca gledaju.“ navodi Smailović

Savjet roditeljima da djeci u nižem uzrastu pokušaju da ne dozvole korišćenje mobilnih telefona.

Također i starijoj djeci ukoliko mogu da odrede, makar da ograniče vrijeme koliko će da koriste, da to bude neki sadržaj koji roditelji znaju, odaberu, za koji su saglasni i naravno da se poštuje vrijeme. Još jedan pravi, iskren savjet i sa stručne strane i kao roditelj, bilo bi dobro da se današnji mladi i malo stariji roditelji prisjete kako je naše djetinjstvo proteklo, na koji način smo se igrali, na koji način smo se družili i da kroz svoju djecu ožive na neki način i svoje djetinjstvo.“ poručuje Smailović

Čak 78% djece svakodnevno gleda sadržaje na Youtub-u, 62% koristi pametni telefon, dok je 24% njih bez telefona bilo najduže jedan dan.

SANA – Adaleta Sejdović-Hamzić

FOTO – Vahid Murtezić

Previous articleDr. Muratović – Država mora procesuirati odgovorne za zločine
Next articleČiji je stav STAVA o Islamskoj zajednici u Sandžaku