Održana sjednica SO Tutin

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

U Skupštinskoj sali Doma kulture održana je 19. redovna sjednica skupštine Opštine Tutin, pred odbornicima je bilo 17 tačaka dnevnog reda. Prva tačka dnevnog reda bilo je razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o budžetu Opštine Tutin za 2019. godinu. 

Izvestilac upoznao odbornike sa budžetom za 2019. godinu koji iznosi 1.643.031.345.00 dinara

“Ukupan budžet iznosi1.643.031.345.00 dinara, inače ova odluka se sastoji iz četiri dijela. Prvi dio nam je opšti dio, drugi dio nam je poseban dio, treći dio se odnosi na izvršenje budžeta i četvrti dio je obrazloženje ove odluke.”

Predsjednik Opštine Tutin osvrnuvši se na prvu tačku dnevnog reda istakao da će budžet biti razvojnog karaktera.

“Danas mogu slobodno da kažem da su godine iza nas, posebno zadnjih nekoliko godina za Opštinu Tutin su veoma uspješne, ja sam lično zadovoljan sa onim što smo postigli u ovom prethodnom periodu, zahvaljujući započetoj reformi 2015. godine koju je započeo rahmetli Šemsudin Kučević zajedno sa nama i viziju koju mi danas nastavljamo. Zahvaljujem se svima onima koji su učestvovali u toj priči i koji jesu za dalji razvoj Opštine Tutin.”

Odbornica SPP-a Atifa Šaljić naglasila da oni do sada nisu imali dobra iskustva sa trošenjem budžeta te da ovaj budžet po njenom mišljenju nije razvojan.

“Upoređivali ste veoma lijepo ovaj budžet ali ako smo mi imali budžet te 2018. ovoliko i za 2019. smo povećali ovoliko, da li smo i koliko zaposlili u ovoj godini u odnosu na povećanje budžeta. Ja to ovako nekako upoređujem, ako je jedna žena dobila projekat od 8000 eura i ona je zaposlila dvije žene, to je odličan uspjeh i tako će svake godine ići a ako mi nismo uspjeli da zaposlimo bar još procentualno koliko smo povećali budžet onda zaista mislim da nismo uspjeli ni u čemu.”

Odbornik SPP-a Taip Đondić istakao da se treba više obratiti pažnja na zapošljavanje mladih ljudi te da bi tek tada budžet bio razvojan.

“Prije svega zanima me s obzirom da se radi o 58 miliona vraćanja dugova, mene zanima od kad su ti dugovi, da li se ti dugovi odnose na prije 15-17 godina kada smo se zaduživali za ovaj isti trg ovdje a mislim da jesu jer su tad uzimani krediti na nekih dvadesetak godina, što znači da smo došli u situaciju da još nismo ni onaj prethodni kredit vratili a mi se ponovo zadužujemo da bi gradili trg sa 50 miliona. Ja bih bio srećniji da se ta sredstva i ova sredstva koja ste planirali da se zadužimo to je nekih milion i 100-400 hiljada eura da se iskoriste za zapošljavanje mladih ali u pravom smislu te riječi, ne zapošljavanje samo u loklanoj samoupravi ili nekoliko ljudi u Domu zdravlja nego das predvidite i da napravite jednu fabriku gdje bi se zaposlilo 50-100 ljudi, tad bismo mogli da kažemo da je to razvojan budžet.”

Budžet Opštine Tutin usvojen je sa 25 za i 3 protiv.

SANA – Adaleta Sejdović-Hamzić

FOTO – Anel Nezović

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img