Ranković lokalnoj samoupravi Novi Pazar: Ne može član stručne komisije biti neko iz organa uprave

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

U Kuturnom centru u Novom Pazaru održana je javna debata o utvrđivanju tema od javnog interesa za grad Novi Pazar, koja će poslužiti u definiranju potreba budžetskog sufinansiranja medijskih sadržaja u javnom informisanju, saznaje Sandžak TV.

Predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) kazao da je primarna svha budžetske podrške projektnim aktivnostima medija da omogući svim građanima da ostvare svoje pravo na istinito, potpuno, pravovremeno i nepristrasno informisanje.

Svetozar Ranković, član NUNS-a je kazao:”Za njih je vrlo važno a to je uključivanje organizacije civilnog drušva.  Sve vrijeme su građani po strani, a sve što piše u zakonu koji podsećam je vrlo važna je stvar, prvi put u historiji medijskog zako  nodavstva propisuje javni interes o javnom informiranju. Shvatili smo da to treba približiti malo ljudima, u organizaciji građanskog civilnog društva, približiti običnim građanima, dakle objasniti da to nije nikakva mistifikacija. Riječ je o temama koje zapravo izviru iz života, iz onog što se dešava oko nas. S druge strane ni mediji te teme ne prepoznaju najbolje. ”

Član Gradskog vijeća Mirsad Jusufović kazao da će novi konkurs biti raspisan kraj godine, te istakao:”Ja pretpostavljam da će se konkurs za medije raspisati na godinu dana i da će se to desiti početkom decembra ove godine i nadamo se da će konkurs biti okončan do kraja godine, tako da bi mediji mogli da započnu paralelno sa gradom novu budžetsku godinu, da nema onih rupa u finansiranju medija, sto kasnije stvara ogromne probleme. “

Učesnici na debati ukazali na propuste koji su obilježili prethodine tri godine sufinansiranja medija. Glavni i odgovorni urednik Sandžak televizije učestvovao je u ovoj diskusiji te istakao:”Druga stvar jeste što su sretstva dobili mediji koji su u tom trenutku bili u vlasništvu ljudi koji su tada obavljali javne funkcije, gradonačelnik Novog Pazara gospodin Nihat Biševac, bio je suvlasnik televizije. Znači on je svojoj televiziji tj. svojoj firmi isplaćivao novac iz budžeta grada. Gospodin Marukić koji je u tom trenutku bio vlasnik TV Jedinstvo, bio je u tom trenutku potpredsjednik Skupštine opštine Novi Pazar, znači sukob interesa očigledan.  Mene zanima da li će se u budućem konkursu sredstva dobijati po projektima ili po partiskoj liniji?! Bojim se da je u Novom Pazaru ovaj projekat sufinansiranja izgubio smisao i da su zapravo ova preduzeća ostala u vlasništvu grada i da služe jednostavno kao batina u rukama jedne političke partije za blaćenje neistomišljenika.”

Član NUNS-a prilikom diskusije je ukazao na propuste loklanoj samoupravi, Mirsadu Jusufoviću kao njihovom predstavniku, ističući da u komisiji ne može biti lice zapošljeno iz lokalne samouprave niti ga oni po zakonu smiju delegirati.

“Ne, ne, ne. Nemojte to više da radite! Ne može član struče komisije da bude neko iz organa uprave, ne može,ne može sigurno. Zato su obarani konkursi. To što vi kažete to niste iz zakona izvukli, to u zakonu nećete naći sigurno” – kazao je Ranković.

Ovo je prva u nizu debata koja ima za cilj da građani budu informisani o svim temama ali i da obezbedi uslove za transparentno i odgovorno trošenje budžetskog novca namenjenog javnom informisanju.

Sana / Tekst i foto: Džana Džanković

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img