Home Vijesti Svjetski dan djeteta

Svjetski dan djeteta

1023
0

Svjetski dan djeteta se obilježava kako bi se internacionalno ukazalo na dječija prava. Datum je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine.

Na današnji dan se održavaju manifestacije širom svijeta sa ciljem da se organiziraju druženja djece koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama, djece sa posebnim potrebama i djece iz Domova za nezbrinutu djecu.

Pored toga, ovaj dan ima za cilj da se skrene pažnja javnosti na obaveze društva prema djeci kao i na aktuelne probleme sa kojima se djeca suočavaju.

Dječija prava su utvrđena Konvencijom o pravima djeteta usvojenom od strane Ujedinjenih nacija 1989. godine.

Osnovni principi Konvencije su:
-Pravo na život, opstanak i razvoj;
-Najbolji interes djeteta;
-Pravo na participaciju;
-Pravo na nediskriminaciju

Djetinjstvo je jedan od najljepših perioda, kada smo bezrižni i kada kroz igru učimo nova znanja i vještine koje će nam pomoći da budemo samostalni, odrasli ljudi.

Sana / Tekst: CDM / Foto: Čuvarkuća