Home Vijesti DR. BULIĆ U DELEGACIJI VLADE NA DVODNEVNIM PREGOVORIMA O PRISTUPANJU SRBIJE EVROPSKOJ...

DR. BULIĆ U DELEGACIJI VLADE NA DVODNEVNIM PREGOVORIMA O PRISTUPANJU SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

323
0

Jučer i danas, 3. i 4. oktobra 2018. godine, u zgradi Palata Srbija, održani su intenzivni sastanci predstavnika Evropske unije i Vlade Republike Srbije u Beogradu na temu pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. 

U okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pristupnim pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji na agendi razgovora našla su se pitanja poštivanja osnovnih ljudskih prava, zaštita nacionalnih manjinskih zajednica, pitanja diskriminacije, zaštite ličnih podataka, slobode izražavanja i sloboda medija, pitanje restitucije, policijske saradnje i borbe protiv organiziranog kriminala, trgovina ljudima, upravljanje granicama, vizna politika, borba protiv korupcije, pravosudna saradnja i pravosuđe.

U ime Ministarstva pravde – Uprave za saradnji s crkvama i vjerskim zajednicama govorio je dr. Ferid Bulić, akcentujući na pitanje službene upotrebe jezika i pisma, prava na upotrebu jezika i implementaciju vršenja vjerskih obreda na jezicima bošnjačke, mađarske, albanske, romske i drugih nacionalnih manjina.

Na sastancima su tretirane i aktuelne teme – upis u poseban birački spisak nacionalnih zajednica za izbore za nacionalne savjete nacionalnih manjina, posebno tretirajući bošnjačku nacionalnu zajednicu i organizaciju i sprovođenje izbora u gradovima Novi Pazar, Tutin i Sjenica, kao i ostvarivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku, službena upotreba jezika i pisma, pristup javnim servisima i izvještavanje na jezicima nacionalnih manjina, verskim službama na jezicima manjina i adekvatne zastupljenosti Bošnjaka u javnoj upravi.
Pored predstavnika Ministarstva pravde, na sastancima učestvuju predstavnici ministarstava za rad, unutrašnjih poslova, financija, državne uprave i lokalne samouprave, kulture, obrazovanja, predstavnici Agencije za restituciju imovine, Tužilaštva za organizirani kriminal, kancelarije Zaštitnika građana i dr.