Dr. Fehratović o predstojećim izborima za BNV

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Gost radio emisije “U žiži” bio je narodni poslanik i šef izbornog štaba liste “Matice bošnjačke” dr. Jahja Fehratović. Emisija tretirala brojne teme ali sa posebanim akcentom na predstojeće izbore za članove nacionalnih savjeta nacionalnih zajednica.

Dr. Fehratović je istakao značaj Bošnjačkog nacionalnog vijeća jer se kroz ovu instituciju ostvaraju  prava Bošnjaka iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma.

“Značaj BNV-a kao jednog državnog organa čiji se predstavnici neposredno izabiraju na izborima, vrlo je važan. Oni koji bivaju vijećnici BNV-a dobiju mogućnost da u ime Bošnjaka delegiraju određene stvari, da traže određene pomake kada su u pitanju naša kolektivna i individualno prava u ove četiri osnovne oblasti oblasti kojima se vijeće bavi al ii da imaju određeni stav oko svih važnih pitanja od nacionalnog interesa Bošnjaka. Naravno mi to do sada nismo mogli da osjetimo obzirom da je vijeće okupirano od strane političke organizacije koja je to zloupotrebljavala, koja je pretvorila to vijeće u privatnu svojinu, lično gospodina Ugljanina i njegove političke partije i devolvirala njegov smisao i značaj u smislu u kom ono treba biti predstavnički organ i boriti se za ostvarenje prava Bošnjaka u ovoj državi.”

Govoreći o procesu impelentacije bosanskog jezika i samog procesa izrade udbežnika dr. Fehratović istakao da bi se trebao iskoristiti potencijal Internacionalnog univerziteta koji ima stručne kadrove.

“Internacionalni univerzitet ima najbolje kadrove i proizvodi jedine kadrove u ovoj državi su osposobljeni za izvođenje nastave na bosanskom jeziku i za rad na implementaciji tog procesa, pa i za izradu udžbenika i td.. Mi smo uspjeli da okupimo najkvalitetnije iz te oblasti kao što su prof. Palić, prof. Tuna, prof. Duraković, prof. Sanjin Kodrić i mnogi drugi, naravno uz njih su izrastali i naši kadrovi, čak smo mi od komisije dobili posebno priznanje prošle godine, da kao jedina katedra u ovoj državi za bosanski jezik, imamo povlasticu da poduzimamo određene radnje za pospješenje takvog nastavnog procesa.”

Dr. Fehratović je kazao da je krajnje vrijeme da se zaustavi proces neadekvatnog djelovanja kao Vijeća kako bi Bošnjaci konačno ostvarili prava koja im po Ustavu i zakonima pripadaju.

“Matica Bošnjačka na ovim izborima zaiste ide sa jednom respektabilnom listom,  listom ljudi koji stručno, kvalitativno, moralno, po akademskoj čestitosti i po svim dosadašnjim rezultatima može odgovoriti svim ovim izazovima i spremno je uhvatiti se sa svim ovim problemima pa čak i spasiti ove procese koji su unakazivani prethodnih 7-8 godina, pa i više. Imamo u ljudskim resursima listu stručnjaka iz svih ovih oblast ii odgovornih ljudi koji iza sebe već imaju puno toga ostvarenog da odgovorimo svim ovim izazovima, spremni smo da u narednom period preuzmemo odgovornost za i implementaciju nastave na bosanskom jeziku i za sve ostalo.”

Dr. Fehratović je na kraju poslao poruku mladim ljudima da se upišu u poseban birački spisak kako bi imali pravo glasa na predstojećim izborima.

SANA – Adaleta Sejdović-Hamzić

FOTO – SANA

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img