Home Rubrike Vijesti Vijećnički klub liste “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju” pri Bošnjačkom nacionalnom vijeću...

Vijećnički klub liste “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju” pri Bošnjačkom nacionalnom vijeću održao je konferenciju za medije

446

Vijećnički klub liste “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju” pri Bošnjačkom nacionalnom vijeću održao je konferenciju za medije sa osvrtom na polaganja male mature na bosanskom jeziku.

Vijećnice dr. Amela Lukač-Zoranić i prof. Almasa Župljanin dale kratk osvrt na ono što se dešavalo u posljednjih nekoliko dana a tiče se polaganja male mature na bosanskom jeziku.prof.  Župljanin pojasnila nekoliko nejasnoća u vezi polaganja testa bosanskog jezika koji je bio znatno komplikovaniji od testa srpskog jezika ističući da su se problemi javili u nekoliko sfera.

“Imamo još nekoliko problema a ti problem su sa odabirom nastavnih jedinica. U osnovnim školama se ne radi periodizacija književnosti a imamo pitanje iz periodizacije književnosti, ono što je propust u samom sastavljanju pitanja za test jesu oblasti koje nisu obuhvaćene ovim testom a to su oblasti standardnog jezika kao što su morfologija i tvorba riječi koja se radi u znatnoj mjeri tokom osnovnog obrazovanja i pitanja iz historije bosanskog jezika.” istakla prof. Almasa Župljanin.

dr. Amela Lukač Zoranić istakla da su ispravke testova stizale u toku samog polaganja i to u više navrata i da sam test nije upriličen na adekvatan način.

“Ono što je također važno naglasiti jeste da vijeće u saopštenju koje je BNV dalo povodom polaganja testa na maloj maturi stoji: “Vijeće izražava žaljenje zbog manjih tehničkih propusta lica zavoda za vrednovanje obrazovanja u samom testu.”, to je zaista skandalozna izjava, ako su stvati koje je iznijela koleginica tehnički propusti, postavlja se pitanje da li uopšte i sama implementacija projekta nastave na bosanskom jeziku jeste neka vrsta da kažemo tehničke improvizacije i void upravo ovakvim tehničkim propustima.” kazala je dr. Amela Lukač-Zoranić.

Dr. Amela Lukač Zoranić je odgovarala na pitanja novinara, govoreći i o aktuenoj temi gdje su mediji bliski vlastima objavili vijest pod naslovom “Zukorlićev doktor Plojović: Od Turaka imamo samo probleme”. aludirajući na izjavu dr. Safuadina Plojovića na okruglom stolu u Beogradu na kojem je i ona učestvovala.

“Ono što je izjavio gospodin dr. Plojović koji je ujedno i upošljenik Državnog univerziteta u Novom Pazaru, to su njegovi lični stavovi, gdje on kao istraživač ima pravo da misli ono što on smatra za shodno. Sa njegovim stavovima predstavnici odnosno ja kao predstavnik Internacionalnog univerziteta  nisam se složila kao ni moj kolega dr. Jahja Fehratović, uz uvažavanje da svako ima pravo misliti ono što želi. Svakako je žalosno da tako važan dokument koji je od interesa za Bošnjake u Sandžaku a i ne samo za Bošnjake već i za sve sandžaklije, za pripadnike pravoslavne vjeroispovjesti, za sve one koji žive na teritoriji Sandžaka. Činjenica da je takav dokument, odnosno pozornost koju smo mogli da privučemo svi djelovanjerm, gdje smo imali parvo da kažemo ono štto želimo i mislimo, ta prilika nije iskorišćena već određeni mediji koriste takvu situaciju i takvu bitnu temu da jednostavnpo zamjenjuju teze. Pitanje Sandžaka je veoma vaažno, pitanje Sandžaka je neophodno otvoritii, pitanje Sandžaka se ne sme zanemariti.” navela je dr. Amela Lukač-Zoranić.

Ona je pozvala sve građane da zbog svega što se dešava ne odustanu od nastave na bosanskom jeziku jer je to jedno od prava koje moramo baštiniti kao Bošnjaci.

SANA – Adaleta Sejdović-Hamzi

Previous articlePoslanici SPP-a nisu podržali novi zakon o nacionalnim savjetima
Next articleMuftija Dudić primio ambasadora Evropske Unije u Srbiji