Studenti umjetnosti IUNP otišli na 11. Međunarodnu likovnu koloniju

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Studenti Departmana umjetnosti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u organizaciji Univerziteta otišli na 11. Međunarodnu likovnu koloniju, koja se održava u Hridu. Dekan umjetnosti istakao da su ovi susreti od izuzetnog značaja za sve studente.

Dr. Fehim Husković, dekan Departmana umjetnosti IUNP je kazao:“Mnogo često znamo napraviti određene susrete van institucije, van Univerziteta, kako i zbog čega povezati, pokazati, pomoći i na neki način dobiti znanje sa više fakulteta, od više profesora koji će ovih dana nuditi znanje.„

Susreti studenata, profesora te umjetnika proteći će u radnoj atmosferi ali i u druženju.

Alma Kahrović, studentica na Departmanu umjetnosti je kazala:“Meni je ovo prva kolonija, nadam se da ćemo se družiti, da ćemo slikati, nadam se da će sve biti pozitivno, podstiče nas na kreativnost, na rad i nadam se da će tamo biti lijepa priroda i da ćemo svi uživati.“

Ru­ko­vo­di­oc De­part­ma­na umjet­no­sti dodao da je ova­kav am­bi­jent mo­žda neo­bi­čan ali je i ve­o­ma inspirati­van, te da mladi umjetnici na ovaj način šire svoje vidike i nastoje biti tolerantni i djelovati timski.

SANA-DŽANA DŽANKOVIĆ

 

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img