Home Vijesti Dr. Muamer Zukorlić u emisiji “Jutro” govorio o doktorskim diplomama

Dr. Muamer Zukorlić u emisiji “Jutro” govorio o doktorskim diplomama

406
0

 

Devet privatnih univerziteta sa ukupno 22 fakulteta izdavalo je svojevremeno doktorate, neki sporadično, a neki u kontinuitetu. Komisija za akreditaciju, pred kraj svog mandata napisala je izveštaj u kome se spominju čak 103 neovlašćeno izdata doktorata. Osporavaju se diplome na Univerzitetu Union, Privrednoj akademiji, Megatrendu, Internacionacionalnom univerzite u u Novom Pazaru i drugim Univerzitetima. O spornim diplomama, procedurama, te važećim i nevažećim akreditacijama govorili su prof. dr. Miodrag Popović, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, dr. Muamer Zukorlić, predsednik Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije i prof. dr. Mića Jovanović, rektor Fakulteta Megatrend.

Dr. Zukorlić ističe da je u Srbiji sporno preko 1000 doktorskih diploma uključujući i one sa 11 državnih fakulteta.

Spominjanje ove priče, smatra Zukorlić, samo je pokušaj da se donekle prekriju pojedine kriminalne radnje u akreditacionom procesu.

Rektor Fakulteta Megatrend prof. dr. Mića Jovanović navodi da je cijela ova uidurma djelo jednog čovjeka, Ćemala Dolićanina kojem sada, kako kaže, ističe mandat pa želi po svaku cijenu nastaviti svoj put ka rušenju privatnih univerziteta.

Dr. Zukorlić predočio je zvanične podatke u kojima stoji da su državni univerziteti proizveli 10 puta više doktora nauka od privatnih univerzieteta, te da zapravo državni univerziteti stoje iza hiperinflacije spomenutih diploma.

Dr. Zukorlić je poručio i da će u narednom periodu Odbor za obrazovanje provjeriti na koji način su akreditovane visokoškolske ustanove u prethodnom periodu, te da je već od nadležnih zatražio potrebnu dokumentaciju.

SANA – Hamza Škrijelj

FOTO: SANA