Home Rubrike Vijesti IUNP organizirao debatu „Velike pravne misli u istoriji i filozofiji prava“

IUNP organizirao debatu „Velike pravne misli u istoriji i filozofiji prava“

827

 

Na Internacionalnom univerzitetu organizirana je Prva javna debata studenata Departmana za pravne nauke na temu: „Velike pravne misli u istoriji i filozofiji prava“.

Studenti tom prilikom kroz prikaze knjiga u vidu referata iznosili mišljenja i govorili o djelu koje su obrađivali, uz posebnu zahvalnost Univerzitetu jer im je pružio jednu ovakvu mogućnost.

„Iz obaveznog predmeta „Politički sistemi“ kod prof. doc. dr. Rejhana Kurtovića smo uz obavezne knjige koje su stvarno obimne ali i veoma poučne, odlučili da odaberemo još po jedno djelo nekih svetskih autora, neki filozofa, neki pravnika, obradimo u cilju da mi pravnici naučimo što više da se izražavamo pre svega pravnom terminologijom a zatim i da svoje retoričke sposobnosti poboljšamo.“ istakla studenstica Esma Ljajić.

„Pre svega želim da kažem da mi je velika čast što sam bila dio ove debate, uz pomoć prof. doc. dr. Rejhana Kurtovića koji je bio naš mentor, ovo je jedan način gdje možemo da se iskažemo, da pokažemo svoje retoričke sposobnosti koje su jako bitne za naš dalji rad.“ kazala studentica Omeragić Tea.

„U okviru ovog predmeta imali smo za cilj da obradimo kako politička tako i filozofska djela, ovo su nam vannastavne aktivnosti i ovo nam je bio uslov kako bi smo izašli na ispit.“ istakao student Rafet Nikšić

Asistent msc. Dženis Šaćirović ističe da je ovo novina na departmanu pravih nauka Internacionalnog univerziteta, te da će studenti na jedan nov i savremen način imati priliku da se bave pravom.

„Smatramo da je svaki pravnik potrebno da bude obučen što se tiče retorike i što se tiče intelektualnog rada, da ima tu puno prakse za sobom jer dobar sudija, dobar pravnik ne može biti a da ne ovladava prije svega dobro materijom ali i da ne zna da se izrazi, u tom smislu mi smo smatrali značajnim da se ovako nešto organizuje na našem univerzitetu.“ kazao asistent msc. Dženis Šaćirović

Mentor ove debate doc. dr. Rejhan Kurtović kazao da je želja uiverziteta i departmana za pravne nauke da afirmiše znanje, istoriju, filozofiju i teoriju prava.

„Želja nam je i cilj da pokažemo da odstupamo od nekih standardnih načina i sistema obrazovanja gdje se sve svodi na predavanja i zadovoljavanje nekih bodova. Mi na ovaj način želimo da razvijemo misli studenata, da ih podstaknemo da razmišljaju, da ih podstaknemo da oni identifikuju probleme u pravu i u pravnoj nauci ali i da znaju što bolje da se izraze i da pokažu svoje znanje.“ kazao prof. doc. dr. Rejhan Kurtović

Sa univerziteta najavili da će ovakve debate od sada biti praksa i da će svi budući studenti prava imati prilike da na njima učestvuju.

SANA – Adaleta Sejdović-Hamzić

Previous articleODGOVOR SANDŽAK TV NA SAOPĆENJE ODBORA SDA U BRODAREVU
Next articleNa mezaru sandžačkog gazije Hasan-age Zvizdića u turskom gradu Adapazaru