Grad Novi Pazar krije projektnu dokumentaciju RTVNP

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Lokalna uprava grada Novog Pazara ni tri godine od dodjele sredstava po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog interesa krajem nije javnosti dostavila projektnu dokumentaciju medija koji su dobili sredstva iz budžeta grada na pomenutom konkursu.

Naša medijska kuća ranije se ovim povodom obratila Povjerenku za informacije od javnog značaja koji Gradskom vijeću grada Novog Pazara pravosnažnim rješenjem naložio da projektnu dokmuentaciju dostavi našoj medijskoj kući.

Međutim, Gradsko vijeće se oglušilo o rješenje Povjerinika, dostavaljući samo djelimične informacije, vješto krijući konkursnu dokumentaciju medija kojima su dodijeljenja sredstava.

Povjernik je u dopisu od 16.03.2018. godine našu medijsku kuću obavijestio da su se u konkretnom slučaju stekli uslovi za izricanje novčane kazne Gradskom vijeću, međutim u postupcima prinudnog izvršenja rješenja došlo problema zbog kojih je izvršenje blokirano.

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je na osnovu narativnih izveštaja na kraju 2016. godine da su iz gradskog budžeta Novog Pazara dvema televizijama odobrena sredstva za finansiranje cijelog programa, a ne određenih projekata, što je suprotno Zakonu o javnom informisanju i medijima.

U detaljnom izveštaju ove institucije navodi se da su Radio televizija (RTV) Novi Pazar i TV Jedinstvo novac iz gradske kase koristile za finansiranje redovnih troškova poslovanja- plata, struja, komunalije, zakup poslovnog prostora i brojne medijske naknade.

Revizor je utvrdio da javnim pozivom na ovaj Konkurs nisu bili predviđeni kriterijumi za ocenu projekata na osnovu kojih će biti dodeljena ova sredstva.

Također, revizor navodi i da je TV Jedinstvo registrovana u registar medija tri dana po raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata i da je vlasnik i direktor medija tada bio na funkciji zamenika predsednika Skupštine grada.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Novog Pazara je na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog interesa krajem 2015. godine odobrilo sredstva za pet projekata čija je realizacija i finansiranje predviđeno u 36 meseci u ukupnoj vrednosti od 169,6 miliona dinara.

Ovaj iznos do kraja novembra 2018. godine biće isplaćen tako što će RTV Novi Pazar dobiti 151,6 miliona dinara, TV Jedinstvo 10,8 miliona dinara, radio Sto plus 3,6 miliona dinara, YU radio 1,8 miliona dinara i Dan graf 1,8 miliona dinara.

Podsjećamo i da je proces privatizacije tadašnje Regionalne televizije protekao u ambijentu u kojem su čelnici grada vršili pritisak na svakog ko je htio da učestvuje u privatizaciji, osim ljudima bliskim SDP-u pa je Regionalna televizija pripala visokim funkcionirima SDP-a, konzorcijumu čiji su članovi tada bili Nihat Biševac i Muzafer Dragolovčanin. Također, u trentku kada je potpisao rješenje o dodjeli sredstava Regionalnoj televiziji Novi Pazara, Nihad Biševac je obnašao funkciju gradonačelnika, a istovremeno je bio jedan od vlasnika televizije, što je predstavljalo direktan sukob interesa.

Također, u cilju vršenja pristiska na potencijalne kupce samo nekoliko dana prije aukcijske prodaje Regionalne RTV Novi Pazar, tadašnji gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović je na konferenciji za novinare rekao da će onaj ko kupi tu televizijsku kuću morati odmah da napusti prostorije koje je koristila, a koje su u vlasništvu Grada. No, i tri godine nakon privatizacije ovog medija, ova televizija, uprkos obećanju gradonačelnika, i dalje koristi prostorije u kojima je i ranije bila smještena.

Naša medisjka kuća nastaviće sa zahtjevima Gradskom vijeću kako bi građanima Novog Pazara bilo predočeno kakav je to projeket za koji se svakog mjeseca Regionalnoj televiziji uplaćuje preko 40.000 eura, odnosno pola miliona eura godišnje.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img