Home Rubrike Vijesti Održan okrugli sto o izmjenama ustava vezanog za pravosuđe

Održan okrugli sto o izmjenama ustava vezanog za pravosuđe

312
0

 

U Palati Srbije u Beogradu 05.03.2018. godine u organizaciji Vlade Republike Srbije i Ministarstva pravde održan je okrugli sto o promjenama Ustava vezanim za pravosuđe u kome je Ministarstvo pravde predstavilo radni tekst amandmana na Ustav iz 2006. godine koji se odnosi na pravosuđe.

Na okruglom stolu učešće su uzeli premijerka Srbije Ana Brnabić, ministrica pravde Nela Kuburović, članovi Vlade, predstavnici delegacije EU u Srbiji, članovi Visokog savjeta sudstva, Visokog tužilačkog savjeta, kao i predstavnici akademske zajednice. Ispred IUNP-a učešće je uzeo doc. dr. Rejhan Kurtović, profesor Ustavnog prava na Departmanu pravnih nauka IUNP-a.

U vezi sa istim događajem, Mreža pravnika Srbije odrganizirala je 07.03.2018. godine u Pravosudnoj akademiji javno slušanje na temu: “Pravci ustavnih promjena u Republici Srbiji u oblasti pravosuđa”, čiji je cilj bio da se javnosti Republike Srbije  predstave budući pravci promjena Ustava od strane univerzitetskih stručnjaka u oblasti Ustavnog prava. Pored profesora sa univerziteta u Novom Sadu, Kragujevcu i drugi, izlaganje na ovu temu imao je i doc. dr. Rejhan Kurtović sa IUNP-a, koji je govorio o budućim pravcima promjena Ustava Republike Srbije, gdje je poseban akcenat stavio na položaj sudske vlasti u sistemu podjele vlasti i jedinstvenog pravnog poretka, učešću Narodne skupštine u izboru sudija, te pravnom položaju Pravosudne akademije u budućem izboru sudija.

Profesor Kurtović je dao i svoje prijedloge ustavnih amandmana koji se odnose na sastav i izbor članova Visokog savjeta sudstva, izbor predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Srbije, kontroli i ravnoteži između zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, ujednačavanje sudske prakse, trajanju mandata sudija i kontroli rada sudija.

Profesor Kurtović je ocijenio da su predočeni amandmani u skladu sa evropskom praksom i preporukama koje je Republici Srbiji dala Venecijanska komisija u odnosu na Poglavlje 23.

Također, smatra da će se ovim amandmanima ukinuti primat sudijama u Visokom savjeta sudstva, te da će se sudije birati na pravedniji i bolji način, kako se to već radi u više od 40 zemalja svijeta.

Posebno je pohvalio ukidanje probnog rada sudija – sudske prakse, koji je bio direktno u suprotnosti sa načelom nezavisnosti sudstva i u suprotnosti sa međunarodnim standardima koji se odnose na pravosuđe.

Po njemu, pravosudna akademija će uozbiljiti način izbora sudija, čime će se dodatno poboljšati kvalitet sudija koji po prvi put stupaju na sudijsku funkciju. Na umanjeni uticaj Narodne skupštine u izboru sudija, Kurtović gleda kao pozitivan iskorak, čime se daje mogućnost struci da izabere najbolje sudije.

SANA – Hamza Škrijelj

FOTO: SANA/Nenad Đorđević

Previous articleDr. Jahja Fehratović o sprezi kriminala, politike i pravosuđa u Novom Pazaru
Next articleDzemat Goldau pomaže Dom za lica mentalo ometena u razvoju