Home Vijesti Dr. Jahja Fehratović o sprezi kriminala, politike i pravosuđa u Novom Pazaru

Dr. Jahja Fehratović o sprezi kriminala, politike i pravosuđa u Novom Pazaru

394
0

Narodni poslanici u Skupštini Srbije razmatraju prijedloge odluka o izboru predsjednika sudova, koji je podnio Visoki savjet sudstva, zamjenika javnog tužioca, koje je podnijelo Državno veće tužilaca, kao i prijedloge više odluka o prestanku funkcije predsjednika Prekršajnog apelacionog suda, Osnovnog suda u Novom Pazaru, Osnovnog suda u Novom Sadu, Privrednog suda u Leskovcu, koje je podnio Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Narodni poslanik dr. Jahja Fehratović pohvalio državno Javno tužilaštvo zbog novog pravilnika koji kvalitetno tretira prisutnost pripadnika nacionalnih zajednica u javnim tužilaštvima u mjestima gdje oni čine većinu, te da će danas dva kvalitetna kandidata iz Novog Pazara biti izabrana za pomoćnike Javnih tužilace.

Ono što bi trebalo raditi jeste da istu praksu zauzme Visoki savjet sudstva, navodi dr. Fehratović jer bi bilo jako važno da u sredinama koje su multi etničke da također po uzoru na državno Javno tužilaštvo imamo proporcijonalnu zastupljenost prema nacionalnom ključu.

“Prošle godine izabrano je troje sudija za osnovni i Viši sud u Novom Pazaru, a koji nisu iz Novog Pazara, a to je, vjerujte, izazvalo veliko nepovjerenje građana i to ne samo Bošnjaka, već i Srba iz Novoga Pazara, jer su dovođeni ljudi sa strane, a u tom gradu ima podjednaki broj kvalitetnih ljudi sa referencama i pripadnika bošnjačkog naroda i pripadnika srpskog naroda koji bi mogli kvalitetno obnašati te funkcije. Ovo naročito podvlačim, jer je u toku konkurs za izbor 300 novih sudija od kojih će biti izabrano i četvoro sudija za Novi Pazar, Tutin i Sjenicu, pa u duhu toga da se to nepovjerenje koje postoji ublaži i ispravi, molio bih da Viši savjet sudstva vodi računa o ovome i da pri izboru pomenutih sudija tretira one kandidate koji su sa prostora tih opština.” kazao je dr. Fehratović.

Dr. Fehratović javno progovorio o sprezi kriminala, politike i pravosuđa u Novom Pazaru.

“Također, mi smo se u prethodnom periodu susretali sa jednim snažnim problemom kada je u pitanju rad sudskih i tužilačkih organa. To je jedna jaka sprega sa politikom i kriminalom. Nažalost, sudovi pogotovu iz mjesta iz kojeg dolazim vrlo često su taoci političara i kriminalaca koji imaju velikog upliva u njihov rad. Lično sam imao priliku, s’ obzirom na svoj angažman, bar trideset puta budem optuživan i krivično gonjen od ljudi koji su iz političkog i kriminalnog miljea koji za to nisu imali osnova. Sve tužbe koje nisu bile povezane sa političarima i kriminalcima su pale, a one koje su imale spregu sa ljudima iz politike i iz kriminalnog miljea su prolazile, čak se dogodilo i to želim da ilustriram ovdje, a to je da predsjednik političke partije koja je bila vladajuća u tom periodu priznaje na svjedočenju na sudu da je sa pozicije gradske vlasti više puta tražio intervenciju kod predsjednika suda, Javnog tužioca da podiže krivične prijave i da goni svoje neistomišljenike. Nažalost, to je bila situacija koja je bila krajnje neizdržljiva i koja je dovodila do spomenutog nepovjerenja građana u rad tužilaštva i sudstva. Također, suočeni sa situacijama da policija, recimo, vrlo često odradi svoj posao kada su u pitanju kriminalci, kao što je konkretno u zadnjim slučajevima, gdje je u pitanju nelegalan rad kladionica i kockarnica, oni zatvore i podnesu krivične prijave, ali kriminalci nađu vezu u tužilaštvu i sudstvu, ne procesuiraju se, otvaraju ih i nastavljaju ponovo da rade.” navodi dr. Fehratović.

Na kraju izrazio želju da sudstvo bude nezavisno od bilo koje polititike, političara i kriminalaca.