Home Vijesti NSZ Prijepolje raspisala 10 javnih poziva

NSZ Prijepolje raspisala 10 javnih poziva

322
0


Javni poziv za subvenciju za samozapošljavanje, stručna praksa, javni radovi, obuka na zahtjev poslodavca, subvencija za poslodavce koji se odluče da zaposle lica koja se nalaze u kategoriji teže zapošljivih, neki su od javnih poziva koji su raspisani u nacionalnoj službi prijepoljske filijale a sve u cilju smanjenja stope nezaposlenosti

“Dva javna poziva koja su namijenjena zapošljavanju osoba sa invaliditetom, to je javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i javni poziv za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom.” ističe direktorka NSZ filijale Prijepolje

Program koji podrazumijeva subvenciju za samozapošljavanje nema posebnih izmjena u odnosu na prethodnu godinu, pa se tako i iznos kreće od 180 do 220 hiljada dinara u zavisnosti da li je lice bez posla ostalo kao višak zaposlenih ili osoba sa invaliditetom, isti uslovi važe i za pripadnike romske nacionalnosti .

“Imamo određene djelatnosti za koje se ne može konkurisati, to su prije svega trgovina zatim taksi usluge, primarna poljoprivredna proizvodnja, zatim kockanje i klađenje mjenjačnica i trgovina električnom energijom, to su djelatnosti za koje ne mogu konkurisati. Izuzetak je samo kod javnog poziva odnosno kod dijela koji se odnosi na osobe sa invaliditetom, njima je dozvoljena trgovina.”

Javni poziv za dodjelu subvencija poslodavcima za zapošljaanje lica iz teže zapošljivih kategorija jedna je od najpopularnijih mjera, subvencija je prvenstveno namijenjena poslodavcima iz privatnog sektora koji mogu između ostalog zaposliti i mlade do 30 godina uz oodređene dodatne kriterijume

“Pored tog kriterijuma moraju kukulativno da budu ispunjeni uslov da su to mladi do 30 godina starosti, bez kvalifikacija, odnosno sa niskim kvalifikacijama, zatim da čekaju na posao duže od 12 mjeseci ili da su imali ili imaju status djeteta bez roditeljskog staranja.”

Visina ove subvencije u opštinama koje pokriva prijepoljska filijala iznosi od 250 do 300 hiljada dinara u zavisnosti koja se kategorija lica zapošljava. Javni poziv za subvencije za samozapošljavanje otvoren je do 16. aprila dok se na poziv za subvencije koje su odnose na poslodavce, može javiti do utroška sredstava najkasnije do 30. novembra tekuće godine

SANA – Adaleta Sejdović-Hamzić

Izvor: TV5