Home Vijesti U Gimnaziji održana radionica sa učenicima na temu bezbijednosti mladih

U Gimnaziji održana radionica sa učenicima na temu bezbijednosti mladih

436
0


U Gimnaziji je održana radionica sa učenicima na temu bezbijednosti mladih.

Cilj radionice je prezentacija aktivnosti Saveta za bezbednost Grada Novog Pazara i ključnih tačaka Strategije bezbijednog Grada Novog Pazara sa posebnim osvrtom na aktivnosti koje se odnose na bezbijednost mladih, kao i razgovor sa mladima o njihovim stavovima koji se odnose na bezbijednosne izazove, probleme i rizike sa kojima se suočavaju u svom okruženju.

“Tema je bila o tome kako mladi Novog Pazara percipiraju bezbijednost u ovom gradu, koji su to izazovi koji opterećuju bezbijednost mladih ovdje u ovom gradu, koji su to problemi koje mladi prepoznaju kada je u pitanju bezbijednost u lokalnoj zajednici. Ovo je bila jedna interaktivna rasprava, jedan interaktivni dijalog o tome kako mladi percipiraju bezbijednost.” istakao je Fahrudin Kladničanin

Radionicu i razgovor sa učenicima Gimnazije vodili Hajrudin Hajrović, predsednik Saveta za bezbijednost Grada Novog Pazara i Fahrudin Kladničanin, programski koordinator Akademske inicijative „Forum 10“.

Radionica je dio projekta „Aktivni mladi za bezbijednu zajednicu“ koji Akademska inicijativa „Forum 10“ realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

SANA – Adaleta Sejdović-Hamzić 

Foto: Adaleta Sejdović-Hamzić