Home Vijesti O besjedništvu i retorici u jutarnjem programu

O besjedništvu i retorici u jutarnjem programu

610
0

Gosti jutarnjeg programa Sandžak televizije bili su prof. dr. Šefket Krcić, kao i studenti , Kemal Toković, Zerina Bojadžić, Kemal Mjezinović i Azra Mavrić. Oni su predstavili svoj rad kroz javne nastupe a i saradnju sa profesorom.

Značaj besjedništva kao i moć same retorike, i saradnju koja je zasigurno od ključnog značaja, ponašanje na javnom nastupu kao i ostale važne činjenice koje upotpunjuju jednu ličnost još jednom vsu na pravi način opravdali svoje djelovanje koje postoji već dugi niz godina.

” Retorika nije važna samo za filozofe, teologe, književnike, pravnike već za sve oblasti. Govor koji se potencira na televiziji jeste čist i taj govor se treba primenjivati. Ako navedete dvije premise, u polaznoj poziciji, a student iznenada dobije priliku da govori o nepoznatoj temi, o pogledu na svijet, on treba zanti predstaviti sebe. Ujedno, kroz to i da pokaze svoju profesionalnu orijentaciju, da pokaže svoj pogled na budućnost. Kroz te premise on može lako raviti svoj intelekt i pokazati i ispricati sve vezano za datu temu. Ovo ističem zbog gledatelja, budućih akademskih građana, koji će doći na naš univerzitet i shvatiti o čemu mi sve ovdje govorimo. ” ističe prof. dr. Krcić.

Kroz različite projekte, manifestacije i tribine koje se stalno organiziraju, na taj način se budi svijest kod mladih.

” Svako voli svoje profesore i samim tim ih uvijek pohvali. Ali ja imam argumentaciju zašto su moji profesori bolji. Drugi profesori nam ne daju pravo znanje već nam nameću, praveći od mene nekog klona, dok moji profesori mene navode da sam dolazim do zaključka a to je velika i ključna razlika.  ” navodi Mujezinović Kemal.

” Besjedništvo je jako značajna vještina, gdje mi javno izlažemo svoju temu i na taj način, mi postajemo bolji i govornici a i retoričari.  Veoma je bitna vježba, kao i trud i na kraju se ipak sve isplati za ono za šta se borimo i u šta crpimo našu snagu. ” ističe Mavrić Azra.

” Kroz svakodnevnu vježbu, kroz tribine, kroz sva besjeništva koja se organiziraju mi konstantno unapređujemo sebe i nadamo se da ćemo doći do tog lijepog vrhunca, gdje niko neće moći uhvatiti naš lapsuz, neku griješku, a ujedno je potrebno da budemo jaki u našoj argumentaciji tj. u pokazivanju naše argumentacije. ” dodaje Toković Kemal.

” Zrelost nije mjerilo godina, zaista nije. Sve polazi od našeg kućnog vaspitanja, našeg obrazovanja. Sve potiče iz toga, da li mi želimo da unapredimo sami sebe, da li želimo da budemo uzori, kako djeci tako i ostalima, da kroz medije pokazemo, osim one loše strane koja se interporetira, naših pet minuta iskoristimo kvalitetno i na pravi način. ” zaključuje Bojadžić Zerina.

Kako profesor navodi, uz ovakve mlade nade koje crpe znanje sa svih strana, pred nama a i pred našom djecom je zasigurno samo svijetla budućnost.

 

SANA – Zerina Bojadžić

FOTO – SANA