Home Vijesti Od 1. marta novi udar na korupciju u Srbiji

Od 1. marta novi udar na korupciju u Srbiji

363
0

Novi, veliki udar “visokoj” i “sitnoj” korupciji na svim nivoima u javnom i privatnom sektoru u Srbiji može da se očekuje od marta, nakon što i formalno počnu sa radom specijalizovani tužioci i finansijski forenzičari u četiri regionalna odjeljenja na čelu sa beogradskim centrom u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

1. marta počinje primjena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, koji poseban akcenat stavlja na otkrivanje koruptivnih i finansijskih krivičnih djela.

Na čelu nove organizacione mreže biće Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), koje će proceusirati krivična djela “visoke korupcije”, u kojima imovinska vrijednost prelazi 200 miliona dinara. Regionalni centri tužilaštva biće stacionirani u Novom Sadu, Nišu i Kraljevu i baviće se slučajevima korupcije protiv osumnjičenih kojima se na teret stavlja neki vid zloupotrebe, koja je manja od 200 miliona dinara.

Zakon je predvideo da odjeljenje tužilaštva za borbu protiv korupcije u Beogradu broji 20 – 25 zamjenika javnih tužilaca, u Novom Sadu 15 – 20, u Nišu i Kraljevu po 10 – 15.

U tim odjeljenjima radiće posebno edukovani tužioci i finansijski forenzičari, koji će zajedno učestvovati u krivičnom gonjenju okrivljenih za finansijski kriminal i korupciju, dok će se u naročito komplikovanim slučajevima formirati “udarne grupe” sačinjene od svih aktera potrebnih za efikasan krivični progon.

Zadatak finansijskih forenzičara biće da pomažu javnom tužiocu da odluči najpre ima li mjesta pokretanju krivičnog postupka, a potom i da pribavi što kvalitetnije dokaze i da ih uspješno predstavi pred sudom.

SANA – Adaleta Sejdović Hamzić