Home Vijesti Doktor Hasib Hajdarević stekao zvanje primarijusa

Doktor Hasib Hajdarević stekao zvanje primarijusa

493
0

Primarijus, najveća titula koju ljekarska komora države dodjeljuje iskusnim ljekarima specijalistima od prošlog utorka stoji i ispred imena uglednog prijepoljskog ljekara Hasiba Hajdarevića, kome je diplomu na svečanoj dodjeli u Beogradu uručio ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Doktor Hajdarević bio je jedini primarijus ove godine sa Zlatiborskog okruga kome je uručena diploma i stečeno zvanje, takođe jedini ljekar sa zvanjem primarijiusa koji radi u Domu zdravlja i Opštoj bolnici Prijepolje.

Jedini motiv za napredovanje u karijeri i usavršavanje bio mi je da pomognem onima kojima je pomoć potrebna – skromno kaže doktor Hajdarević

Pored svog naučnog doprinosa u oblasti medicine istakao se i u uspješnom radu u rukovođenju Zdravstvenom ustanovom.

Tako je kao direktor Doma zdravlja u Prijepolju uspio da unaprijedi organizaciju rada, poboljša uslove rada i akredituje Ustanovu.

Objavio je 18 autorskih naučnih, recenziranih radova, kao i 7 koautorskih radova. Uspješno je organizovao 36. Sabor ljekara jugozapadne Srbije i sjeverne Crne Gore. Takođe, nosilac je brojnih priznanja i nagrada za nesebičnu pomoć u realizaciji brojnih programa kontinuirane medicinske edukacije, kao i različitih sportsko-rekreativnih i drugih manifestacija.

SANA – Adaleta Sejdović Hamzić