Home Vijesti Dijaspora vs. iseljeništvo – Javna rasprava u Frankfurtu

Dijaspora vs. iseljeništvo – Javna rasprava u Frankfurtu

297
0

Na adresu naše redakcije pristigao je dopis Udruženja “Evropa za Petnjicu” registriranog u gradu Hanoferu u Njemačkoj, a u vezi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zkona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima.

S tim u vezi 2. decembra 2017. godine u Frankfurtu je u prostorijama Generalnog konzulata  Crne Gore u Frankfurtu, Njemačka,  održana Javna rasprava o spomenutom Nacrtu zakona.

Uvidom u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji CG sa iseljenicima koji je Uprava prethodno dostavila svim iseljeničkim organizacijama, konstatovano je koje su zakonske odredbe predloženim Nacrtom najviše pretrpjele izmjene i dopune, shodno njihovoj dosadašnjoj primjeni u praksi. Predstavnici dijaspore iznijeli su svoje prijedloge na određene dijelove dostavljenog Nacrta, koji će dalje biti proslijeđeni Radnoj grupi na razmatranje.

Kompetan izvještaj pogledajte na portalu: http://opstina-petnjica.com, a u nastavku objavljujemo kompletan dopis koji nam je pristigao od spomenutog udruženja.