Home Rubrike Vijesti Kurotović učesnik okruglog stola na temu izmjene aktuelnog Ustava

Kurotović učesnik okruglog stola na temu izmjene aktuelnog Ustava

326
0

Dana 15.11. 2017. godine u Beogradu, u Palati Srbija, održan je Šesti po redu okrugli sto u vezi izmjena aktuelnog Ustava Republike Srbije, sa temom “Izbor i mandat nosilaca pravosudnih funkcija”. Uvodničari okruglog stola bili: su pomoćnik ministra pravde i sef pregovaračke grupe za poglavlje 23 Čedomir Backović, pomoćnik ministra za evropske intergracije Ksenija Milenković i Sanja Atanacković-Opačić iz Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Na skupu su učestvovali predstavnici univerziteta, pravnih fakulteta, strukovnih udruženja, pravni stručnjci, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.

Na ovom okruglom stolu učestvovao je doc. dr Rejhan R. Kurtović, profesor na Departmanu za pravne nauke IUNP. On je govorio neophodnosti promjene ustava RS, o procesu i načinu promjene, kao i identifikacije problema u pravosudju, načinu izbora sudija, pravosudnoj akademiji, kontroli i reviziji rada sudija, te zastupljenosti pripadnika nacionalnih zajednica u najvećim sudskim instancama i njihovoj ravnomjernoj zastupljenosti u sudovima.

Profesor Kurtović je istakao, da je nedopustivo da pripadnici nacionih zajednica, kao brojan i veoma važan dio stanovništa Republike Srbije, nemaju svoje cčlanove u apelacionim, trgovinskim i Upravnom sudu Replike Srbije, a da ta zastupljenost nije adekvatna ni u Vrhovnom kasacionom sudu.

On je predložio da se na nivou Ustavne norme, pripadnicima nacionalnih zajednica zagrantuje ovo pravo. On je naveo da dosadašnje ustavne norme, nisu imale adekvatno dejstvo kada je u pitanju proprcionalna zastupljenost pripadnika nacionalnih zajednica u sudovima, te da se u budućem Ustavu ovo mora uzdići na najveći nivo, što će imati obavezujuću pravnu snagu.

Takodje, Kurtović smatra, da sudije treba birati samo parlament, da dosadašnji probni rad sudija sa 3 godine treba produžiti na 5 godina, i svakih narednih 10 godina vršiti reviziju sudijskog rada. Prof. Kurtović je dao i prijedlog da Pravosudna akademija postane ustavnka kategorija i da se Ustavom predvidi kao model izbora sudija, uz druge postojeće modele i obavezne konsutacije sa reprezentativnim društvenim činiocima.

Na kraju, profesor Rejhan Kurtović, zaključio je, da je ovo dobar način, da se identifikuju svi nedostaci i problemi koji su nastali kao rezultat predhodnog ustava, i da različiti društveni činioci imaju priliku skrenuti pažnju na određene nedostatke i probleme koji se javlju u praksi.

Posle ovog okruglog stola, biće sačinjen model prijedloga novog Ustava RS, o kome će biti održana javna debata.

Previous articlePorodica Mavirć – Naš sin robija nevin, balističari iz Beograda dokazali da Fahrudin nije pucao
Next articleMuftija sandžački hfz. Kujević održao hutbu u Velikoj Župi