Home Vijesti Zukorlić: Sačuvajmo škole od političko-kriminalnih struktura koje su imenovale direktore

Zukorlić: Sačuvajmo škole od političko-kriminalnih struktura koje su imenovale direktore

309
0

Skupština Srbije danas će nastaviti načelnu raspravu o dva prosvjetna zakona – prijedlogu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonu o visokom obrazovanju. 

Prijedlogom je predviđeno i uvođenje postupnosti prilikom oduzimanja licence nastavnicima, kao i visoke kompentencije u izboru direktora, čije imenovanje će na kraju ministar da verifikuje.

“Ja pripadam onim ljudi koji u načelu i principijelno više podržavaju decantralizaciju i u organizacionom smislu i u smislu odgovornosti i imenovanja. Međutim, u svojstvu narodnog poslanika i svjedoka onoga što se dešava u školama u prostoru sa koga dolazim uvjerio sam se da je dosadašnji način izbora direktora bio jako pogrešan i jako štetan. Imali smo školske odbore na koje je vršen pritisak preko tajkunsko-političkih struktura gdje isti faktor imenuje direktora ali niko ne odgovara. Sada imamo jasnu adresu ukoliko taj direktor ne valja, znamo kome ćemo se obratiti i znamo od koga ćemo tražiti da ispravi a znaćemo i ko je kriv.” navodi Zukorlić.

“Drugo pitanje oko koga se takođe vodi rasprava jeste pitanje škola sa manjim brojem djece. Šta sa njima? Da li te škole zatvarati ili održati po svaku cijenu? Naravno da je jako bolno zatvoriti bilo koju školu. Ja želim da podsjetim na politički stav BDZ Sandžaka koji sam ovdje više puta prezentirali da bismo održali škole moramo očuvati selo. Da bismo spasili selo moramo benicifirati one koje žele da žive i investiraju na selu. Onda ćemo imati radnike, imati investiciju i imati djecu u školama. Bez tog temelja bilo koji stav da zauzmemo nećemo ništa postići.” navodi on.

Što se tiče visokog obrazovanja tiče Zukorlić ističe da je svoj stav sam već iznio ali je podsjetio na nedavni izvještaj Savjeta Evrope tj. ekspertske grupe za korupciju u visokom obrazovanju.

” Ekspertska grupa je ukazala na probleme koji su djelimično obuhvaćeni u prijedlogu zakona ali je važno da do kraja propratimo te probleme kroz amandmane i da otklonimo sve nedostatke a tiču se monopola koji ostavlja prostor za korupciju i nepotizam .” završio je Zukorlić.

SANA