Home Rubrike Vijesti Fehratović: Novi Zakon o obrazovanju će spriječiti dosadašnje zloupotrebe pri izboru direktora

Fehratović: Novi Zakon o obrazovanju će spriječiti dosadašnje zloupotrebe pri izboru direktora

408

Narodni Poslanik BDZ Sandžaka dr. Jahja Fehratović u Skupštini Srbije u svom obraćanju kazao da će se prijedlog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja spriječiti dosadašnje zloupotrebe pri izboru i imenovanju direktora od strane, kako kaže, lokalnih moćnika koji obrazovni sistem vide kao prostor za partokratijsko i kriminalno djelovanje.

“To je dovelo do toga da je u najvećem broju slučajeva institutucija konkursa postala farsa, da su reference i kompetencije nastavnika i učitelja drugorazredne u odnosu na partijsku pripadnost ili pak spremnost da kupe radno mjesto. Takva vrsta kriminalanog i nemoralnog zapošljavanja u temelju uništava odgojnu dimenziju škole a vrlo često je ključni razlog degradacije općeg i obaveznog obrazovanja. Nerijetko i dirketori koji se žele oduprijeti takvim vidovima zloupotreba bivaju nemoćni jer ih lokalni moćnici ucjenjuju i prijete ostankom na poziciji. Posljedica ovoga je da kvalitet usluga postaje sve lošiji u obrazovnom a pogotovu odgojnom dijelu.” kaže dr. Fehratović.

On Sandžak navodi kao najdrastičniji primjer utjecaja lokalnih moćnika na sistem obrazovanja.

“Utjecaj političkih i kriminlanih moćnika na sistem obrazovanja posebno je istaknut u sandžačkim gradovima u kojima na žalost niko ko nije blizak vladajućim partijama SDA-SDP ne može dobiti zapošljenje u struci bez obzira na kompetencije, radno iskustvo i druge reference. Svi direktori osnovnih i srednjih škola u Novom Pazaru taoci su osobe koja dolazi iz kriminlanog miljea, nema ni srednju školu, ali ima utjecaj na izvršnu gradsku vlast. Niko se u državnom obrazovnom sitemu u Novom Pazaru ne može zaposliti ukoliko ne dobije saglasnost ovog lica, a na njegovu naredbu direktori otpuštaju politički nelojalno osoblje. I u školama u Tutinu i Sjenici, također niko se ne može uposliti ukoliko nije politički aktivista vladajućih partija. Najsvježiji su primjeri nastavnika i profesora vjerske nastave, kojima ukoliko dolaze iz Islamske zajednice u Srbiji, dirketori u Tutinu i Sjenici, te djelimično i Novome Pazaru, doslovno kažu da su dobili naredbu iz gradskih i općinskih uprava da ih ne smiju primati na posao bez obzira što su za tu vrstu djelatnosti imenovani od strane Ministarstva i što imaju najbolje reference i pedagoški učinak.” ističe dr. Fehratović.

Rezultat ovakvog odnosa prema obrazovanju, navodi Fehratović, dovodi nas do situacija da profesori i nastavnici koji tako dobijaju posao vrlo često taj ambijent prenose na đake.

“U tom smislu je zabilježen i stav člana gradskog vijeća i direktor Doma kulture koji savjetuje mlade sportiste da se ne trebaju sekirati za školu, da je njihova škola njegova briga u smislu da ne moraju previše pohađati nastavu i učiti. Ovo je na žalost trenutna situacija, i zato predložena rješenja vidimo kao put ka izlječenju spomenutih anomalija. Također još jedan od negativnih rezultata ovakvog stanja jeste da oni najkvalitetniji, najsposobniji, najmoralniji i kredibilniji odbijaju da saviju kičmu pred lokalnim vlastodršcima i odlučuju se da napuste zemlju, što dovodi do odliva mozgova i jedne cijele generacije intelektulaca. ”

On se osvrnuo i na proces impelentacije bosanskog jezika u školama u Sandžaku istakavši da je napravljen pomak.

“Kao roditelj kojima ima već dva đaka i ubrzo će imati još dva, koji pohađaju nastavu na bosanskome jeziku, vrlo važnom smatram članove 5, 56, 60, 67, 104, 120 i sve druge kojima se regulira upotreba jezika nacionlanih zajednica i izvođenje nastave na maternjem jeziku. Iako i dalje imamo određene probleme u pogledu pojedinih nastavnih sadržaja izvođenja nastave na bosanskome jeziku, mislim da je pomak napravljen i da će se i preostale nesuglasice vrlo brzo riješiti. Međutim, i u ovom slučaju imamo zloupotrebu i samovolju lokalnih samouprava i nekih drugih tijela koji vrlo često optužuju ministarstvo za opstrukciju, a u stvari sami to rade, da bi ili umanjili broj odjeljenja koja izvode nastavu na bosanskome jeziku ili zadržali neka fiktivna radna mjesta, ne omogućavajući roditeljima i đacima da iskosriste pozitivna zakonska rješenja iz seta nacionalnih i ljudskih prava.” kaže narodni poslanik.

Fehratović je ukazao i na problem da zbog previše učenika i nedovoljno prostora tri osnovne škole u ovom gradu – „Stefan Nemanja”, „Vuk Karadžić” i „Bratstvo” – rade u tri smjene.

“Također, vrlo važan segment jesu i uvjeti rada. Mi u jednom dijelu države imamo prazne škole, dok su u drugom škole prenatrpane. Recimo još uvijek neke osnovne škole u Novom Pazaru, rade u tri smjene. Tu se mora napraviti balans i Ministarstvo uz sve druge faktore mora učiniti napor da se na ovom prostoru učenicima pobljšaju uvjeti rada.”

Fehratović je kazao da će u danu za glasanje BDZ Sandžaka podržati ovaj zakon, ali i da su kao stranka podnijeli nekoliko važnih amandmana za koje vjeruje da će biti usvojeni.

Previous articleZukorlić: Sačuvajmo škole od političko-kriminalnih struktura koje su imenovale direktore
Next articleMinistar prosvjete prihvatio sugestije narodnih poslanika BDZ-a i najavio smjene Školskih uprava