Home Rubrike Vijesti Đerlek: Novac građana se troši na nedomaćinski i raskalašan način

Đerlek: Novac građana se troši na nedomaćinski i raskalašan način

346
0

O nerealnim troškovima i rasipanju novca građana Novog Pazara i velikim troškovima gradonačelnika u 2016. godini govorio je portparol BDZ Sandžaka i odbornik u skupštini grada Novog Pazara gospodin Edin Đerlek.

„Kada je u pitanju gradonačelnik i službena putovanja planirani budžet je 170.000 dinara utrošeno je 374.000 dinara Ja se iskreno nadam da je gradonačelnik iskoristio ta putovanja za neke razvojne projekte i za nešto što će biti od vitalnog interesa za ovu zajednicu.“ istakao je Đerlek

„Kao što je javnost upoznata BDZ Sandžaka je na početku bila jasna po pitanju ovog budžeta jer je znala da je isti neodrživ i najbolja potvrda toga, između ostalog je završni račun budžeta grada Novog Pazara za 2016. godinu.“ navodi portparol BDZ Sandžaka

U izvještaju o završnom računu budžeta grada za prošlu godinu jasno stoji, ističe Đerlek da se na raskalašan način troši novac građana.

„Kada su u pitanju novčane kazne od sudskih presuda u izvještaju stoji da je planirani budžet ‎32 700 000 a izvršenje budžeta je ‎43 900 000 dinara. Takođe je bitno istaći da je predviđeni budžet za nezgode i naknadu štete nastalu od nepogoda i klizišta planiran budžet je ‎25 102 000, a izvršenje budžeta je bilo ‎20 000 000 od čega je na povrede pasa otišlo ‎5 000 000 što je jednako budžetu za poljoprivredu Novog Pazara. Tih ‎5 000 000 smo mogli uložiti u poboljšanje poljoprivrede i rešavanje infrastrukture. Za troškove putovanja skupštine predviđeno je budžetom 120 000 a potrošeno je 170 000, ovo pokazuje na koji način se troši novac. Isto tako budžetom je predviđeno ‎1 000 000 dinara za vjerske zajednice, a plaćeni iznos je 0 dinara. Ja ovdje pitam zašto je to tako jer znamo da IZ u Srbiji i vakufska direkcija pomaže mnoge ugrožene porodice tako što im podiže kuće , pomaže ih novčano, znamo i za vakufsku kuhinju koja hrani preko 2500 porodica, a za tu istu IZ kojoj je budžetom predviđena suma ‎1 000 000 ne uplaćuje se 0 dinara. Kreditna zaduženja grada u bankama iznose ‎372 000 000 što je paradoksno uzimajući u obzir sve komunalne takse i ogroman novac od parking mjesta od novoizgrađenih stambenih zgrada što je još jedan pokazatelj da se nedomaćinski troše pare iz budžeta.“ naglasio je gospodin Đerlek

Previous articleOdlukom Vlade o validnosti diploma IUNP-a stavljena tačka opstruktorima akreditacije
Next articlePovećanje kocentracije alergenog polena