Home Vijesti BNV TRAŽI NASTAVAK MEĐUNARODNE MIROVNE KONFERENCIJE

BNV TRAŽI NASTAVAK MEĐUNARODNE MIROVNE KONFERENCIJE

203
0

On je na konferenciji za novinare rekao da je “zbog brojnih nerešenih pitanja, krize na Balkanu, stanja u Srbiji, koja je dobila nelegalnog predsednika Aleksandra Vučića” ovo pravi trenutak za pokretanje ove inicijtive.

Kao I da je na Medjunarodnoj konferenciji ranije zauzet stav da će se poštovati administrativne granice, kao i da će se svim narodima koji ostanu izvan matične države ili koji čine većinu u nekom delu zemlje obezbediti specijalni status, pod medjunarodnom kontrolom.

On je podsetio da je BNV bio aktivan učesnik ove konferencije, na kojoj su 4. novembra 1991. godine u Hagu utvrđeni jasni principi za rešavanje političke krize nastale raspadom bivše Jugoslavije

On je istakao da Bošnjaci u Srbiji nailaze na nepremostive prepreke u ostvarivanju individualnih i kolektivnih prava, predviđenih Ustavom i zakonima Srbije