RED organizirao seminar: “Kako zavoljeti čitanje?”

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Razvojno edukativno društvo organiziralo seminar na temu “Kako zavoljeti čitanje”. Gost seminara bio je hfz. prof. Hilmija Redžić.

“Na ovom seminaru smo omladinu pokušali da motivišemo da što više čita jer je evidentna pojava da sve više omladine ide u tom smjeru da minimizira čitanje, da se sve više koriste društvene mreže i odatle crpe informacije a da se zanemaruje stručnu literaturu. Naša je obaveza na ovom seminaru bili motivacija a ostalo je na studentima odnosno omladini koja je prisustvovala seminaru.” kazao je Redžić.

Osnivač nevladine organizacije RED zahvalio se gostu te najavio da će se i u narednom periodu održati seminari poučnog karaktera.

“Zahvaljujem se profesoru Hilmiji Redžiću, bilo je jako interesantno čime svjedoči veliki broj prisutnih. I u budućemo ćemo nastaviti sa organiziranjem ovakvih seminara.” kazao je Usame Zukorlić.

Prisutni istakli zadovoljstvo što su dio nevladine organizacije, te kazali da će biti dio ovog društva u kojem se stiče novo znanje ali i iskustvo.

Udruženje RED osnovano je s ciljem podsticanja razvoja mladih, afirmacije čitanja kvalitetne literature, pisanja literarnih radova, rad sa djecom i mladima, organiziranje seminara i kurseva, pedagoških, komunikoloških, kreativnih i drugih radionica, afirmacije svijesti o zdravom životu i ekološke svijesti građana.


SANA

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img