Home Vijesti Održana promocija Epa Osman-beg Delibegović Avda Međedovića

Održana promocija Epa Osman-beg Delibegović Avda Međedovića

1046
0

U okviru X Festival knjige u organizaciji Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru organizirana promocija Epa Osman- beg Delibegović Avda Međedovića koji je priredio književnik Hodo Katal.

Promotori istakli zadovoljstvo jer su imali priliku ovo djelo predstaviti publici baš u Novom Pazaru. Prof.dr. Kemal Džemić kazao da se rijetko kod južnih Slavena neko može pohvaliti ovakvim epom, izuzev hrvatske književnosti. Ovo je drugi ep koji čuva kulturno-historijsku tradiciju kao dr. Džemić i dodao da danas imamo nove stihove epa nakon epa o Gilgamešu.

Prof. Hodo Katal kazao je da je da u zbirci Milmana Peryja stoji veliki broj stihova autora Avde Međedovića dok je objavljeno tek 30.000 stihova. On je ukazao na formalni dio epa kao i na osnovno obilježje.

Prof.dr. Jahja Fehratović jedan od recenzenata ovog epa kazao je da je ova knjiga čekala 70 godina do prvog izdanja. Čestitao izdavačkoj kući “El-Kelimeh” kao i priređivaču na kvalitetno urađenoj knjizi. Dodao i da je zadatak na svim novim generacijama istraživanje, bilježenje srži bošnjačkog identiteta. Stihovi ovog epa, kaže dr. Fehratović, će se koristiti u nastavi i kroz primjere analizirati. Ovo će u budućnosti biti nova iskra koja će otvoriti prostor za dalje istraživanje- završio je dr. Fehratović.