Home Rubrike Vijesti BKZ – Saradnja svih faktora bi otklonila problem štampanja udžbenika za nastavu...

BKZ – Saradnja svih faktora bi otklonila problem štampanja udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku

258
0

 

Bošnjačka kulturna zajednica izražava veliku zabrinutost zbog poslednjih informacija oko štampanja udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku, kao i posledica koje mogu uslijediti na sami proces obrazovanja djece bošnjačke nacionalnosti na svom maternjem jeziku.

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja predložilo je Ministarstvu prosvjete R Srbije da ne odobri štampanje 52 udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku.

Nažalost, ova odluka je rezultat neuspjeha sadašnjeg rukovodstva Bošnjačkog nacionalnog vijeća da obezbjedi sve neophodne preduvjete da se ovaj izuzetno važan projekat, od vitalnog značaja za bošnjački narod u Srbiji, kvalitetno realizirao.

Posebno je indikativno da ovakav razvoj situacije dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što su SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina, koja ima većinu u Vijeću, i SDP Rasima Ljajića, koji je potpredsjednik Vlade Srbije, potpisale Deklaraciju o strateškom partnerstvu u kojoj, u članu IX, stoji: “ Potpisnice su saglasne da će na narednim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće ostvariti blisku saradnju, sa ciljem zajedničke podrške onoj izbornoj listi koja će svojim planom i programom doprinijeti poboljšanju sveukupnog položaja Bošnjaka i većem stepenu ostvarivanja njihovih prava na temelju zakonom propisanih nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća.“

Nakon što je ovaj sporazum realiziran u gotovo svim sandžačkim gradovima i općinama postavlja se pitanje zašto svojim djelovanjem nisu iskoristili sve kapacitete kako bi kod nadležnih državnih organa izdejstvovali pozitivno rješavanje ovog važnog pitanja, osim ako i ovog puta to nije isključivo za upotrebu u dnevno-političke, odnosno, u svrhu izbora kako i stoji u Deklaraciji.

Ne želimo da vjerujemo da je nekome cilj da obesmišljavanjem ovako važnih projekata idu na ruku onima koji bi kazali „ da su dali mogućnost upotrebe prava, ali da to sami nismo znali-htjeli iskoristiti“.

Bošnjačka kulturna zajednica je više puta nudila suradnju i svoje resurse, kao i obezbjeđivanje saradnje sa katedrom za bosanski jezik sa Internacionalnog univerziteta, ali nažalost bezuspješno.

BKZ poziva sve aktere ovog procesa na državnom, nacionalnom i lokalnom nivou da uspostave dijalog kako bi se ovo pitanje riješilo u interesu učenika koji ne smiju biti taoci nedoslednosti i nesposobnosti s jedne, kao i neodgovornosti sa elementima  i nacionalističke iskomplesiranosti, s druge strane, a sve sa ciljem nastavka procesa obrazovanja djece bošnjačke nacionalnosti na svom maternjeg jeziku.

U suprotnom, dosadašnjom politikom Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kao i lokalnih samouprava posebno u Novom Pazaru, ali i neutemeljinim i nepromišljenim ponašanjem odgovornih u Zavodu za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja na nivou države teško možemo očekivati da to može doprinijeti osjećaju ravnopravnosti Bošnjaka.

Info služba BKZ-a

Previous articleSaobraćajni kolaps u Novom Pazaru
Next articlePitanje za GU Novi Pazar – GDJE JE OTIŠLO OVOGODIŠNJIH SEDAM I PO MILIONA EURA?