Fehratović: Lokalne samouprave u Sandžaku zloupotrjebljavaju javne komunalne ustanove

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

I današnji set zakona koji se našao na dnevnom redu Skupštine Srbije tumačen je i diskutovan od strane narodnog poslanika prof. dr. Jahje Fehratovića, koji uređuje izuzetno važne oblasti svakodnevnog života građana Srbije, a među njima je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima.

„Predložena rješenja doprinose sređivanju haosa koji vlada u ovoj oblasti u skoro svim našim lokalnim samoupravama, a ja bih rekao da su općine Sandžaka u najdrastičnijem problemu. Taj problem se provlači od devedesetih, a dodatno je eskalirao u prethodnom periodu, jer su dosadašnje lokalne vlasti sve učinile kako bi u svrhu zadovljenja ličnih i partijskih interesa crpile finansije preko ovih preduzeća i neodmjereno upošljavali svoje članova, čime su uništile i ono malo infrastrukture koju su ova preduzeća posjedovala. U takvom jednom haosu, radnici ne dobijaju redovno mukom zarađene plaće, nemaju osnovnih uvjeta za obavljanje teških i nezahvalnih poslova, što dovodi do štrajkova uslijed čega opet trpe građani. U nizu takvih štrajkova, najsvježiji je onaj iz ljeta 2015. godine kada su građani Tutina bili izloženi ekološkoj katastrofi tri mjeseca koliko nije iznošeno smeće. Lokalne vlasti otpuštaju te radnike i za usluge iznošenja smeća angažiraju privatno preduzeće. Pa sada građani Tutina hem skuplje plaćaju odvoženje smeća, hem općinska uprava iz budžeta tom privatnom preduzeću opet isplaćuje novac građana, dakle građani dvostruko plaćaju a smeće se i dalje ne iznosi redovno jer na cijeli grad svega je jedan kamion za tu vrstu djelatnosti. Neredovnost ovih usluga ista je i u Sjenici.“ – kazao je Fehratović na početku obraćanja i dodao da radnici komunalnih preduzeća u Novom Pazaru vrlo često su na udarima bahatih direktora, čak do te mjere da su ih vrijeđali kao mentalno zaostale što je recimo nedavni slučaj sa doskorašnjim direktorom Hivzom Škrijeljom, kadrom ministra Ljajića.

Dalje Fehratović govori da je na meti takvih direktora i skromno gradsko zelenilo, pa na žalost i topole sa grobalja, a krađa goriva iz benzinmskih pumi u krugu preduzeća su konstantna pojava, ili pak da direktor službenim vozilom ode na godišnji odmor – kao što je ovog ljeta uradio aktuelni direktor JKP Novi Pazar Emin Omerović, također kadar ministra Ljajića, i zato je važno da Ministartvo ovim zakonom predvidi mehanizme zaštite radnika, imovine lokalnih komunlanih preduzeća, i pojača kontrolu vršenja usluga prema građanima od strane tih preduzeća, kazao je Fehratović.

„Vrlo važan dio izmjena zakona, tiče se uređenja grobalja, njihovog vlasništva i raspologanje istim u kom se kaže da loklana samouprava ne može povjeravati poslove uređivanja i održavanja grobalja koja su u svojini crkava i vjerskih zajednica bez njihove saglasnosti. Međutim, da li je zakon predvidio situaciju šta će se dogoditi ako lokalna samouprava otme groblja vjerskim zajednicama, kao što je slučaj sa grobljima u Novom Pazaru? U Novom Pazaru postoje dva muslimanska groblja stara nekoliko vijekova koja su uvijek bila u vlasništvu islamske zajednice, međutim loklana samouprava je samoincijativno Islamskoj zajednici otuđila ta mezarja i protivzakonito raspolaže njima. Zato je ova odredba važna, i zdušno je podržavamo. Kao što bi recimo bilo važno, riješiti i všiedecenijski problem muslimanskog groblja u Beogradu, jer je preko 100.000 stanovnika ovog grada muslimanske vjeroispovijesti u velikom problemu zbog nepostojanja njihvog groblja.“ – istakao je Fehratović.

On je kazao da Vlada i Ministarstvo moraju učiniti više napora da u siromašnim sredinama prorade loklana prijevozna preduzeća, jer njihovo nepostojanje ugoržava opstanak ljudi u ruralnim sredinama, kao što je slučaj u Sjenici gdje već godinama prema udaljenim Pešterskim selima ne postoji nikakav javni prijevoz

Fehratović je na kraju kazao, da je vrlo važna odredba koja se tiče se i higijene održavanja ulica, u kojoj veliki broj loklanih samouprava vršiti malverzacije, gdje postoje loklane samouprave poput Novog Pazar koje čiste ulice samo pred izbore ili u toku izborne kampanje, mislimo na širu gradsku cjelinu ne samo užu jezgru grada i da je zato ovaj zakon, kao i ostali zakoni iz današnje rasprave, izuzetno važan, a predložena rješenja su korak ka rješavanju brojnih problema, te da će ih u danu za glasanje podržati, uz molbu Ministarstvu da sprovede restriktivnije mjere kontrole rada komunlanih preduzeća loklanih samouprava.

(SANA)

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img