Home Rubrike Vijesti Bošnjačku djeca zvali da prisustvuju obilježavanju dana Svetog Save

Bošnjačku djeca zvali da prisustvuju obilježavanju dana Svetog Save

613

U školama  u Sandžaku gdje su bošnjačka djeca u većini nije se davalo značaja obilježavanju školske slave Sveti Sava. Međutim u školama koje pohađaju i djeca srpske nacionalnosti bilo je organiziranog obilježavanja. Na priredbi povodom obilježavanja dana Svetog Save u o.š.  u Osaonici pozvana su i djeca bošnjačke nacionlanosti, bez saglasnosti roditelja, koji su izrazili negodovanja.

Jedan od roditelja kaže niko od njih nije obavešten o čemu se radi i zašto uprava škole pozivaj djecu bošnačke nacionalnosti da slave Svetog Savu.

“Roditelji ništa ne znaju, organizatori slave prave zakuske, a takođe I toče alkohol u školskim prostorijama” ističe majka djeteta bošnjačke nacionalnosti

Povodom proslave školske slave Sveti Sava u sandžačkim školama sa većinskim nastavničkim kadrom i učeničkom populacijom Bošnjaka muslimana, Bošnjačka kulturna zajednica izdala je saopštenje za javnost u kom ističe da :

Primoravanje profesora i nastavnika da prisustvuju svečanim sjednicama i đaka prigodnim priredbama povodom ove crkvene slave predstavlja direktno kršenje Ustava Republike Srbije i ljudskih i vjerskih prava i sloboda koje taj Ustav garantira.

Bošnjačka kulturna zajednica zahtijeva do Ministarstva prosvjete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da, shodno navedenim ustavnim odredbama, izda naredbu direktorima škola u Sandžaku da 27. januara ne primoravaju profesore, nastavnike i administrativno i pomoćno osoblje i učenike bošnjačke nacionalnosti da na bilo koji način učestvuju u obilježavanju crkvene slave sveti Sava u školama jer se to protivi njihovom vjerskom i nacionalnom ubjeđenju, zadire u osnovne postulate građanskih prava i sloboda koje su im zagarantirane Ustavom i zakonima Republike Srbije, te predstavlja direktan asimilacijski proces Bošnjaka muslimana od strane Srpske pravoslavne crkve i većinskoga naroda.

U školama  u Sandžaku gdje su bošnjačka djeca u većini nije se davalo značaja obilježavanju škoslke slave Sveti Sava. Međutim u školama koje pohađaju i djeca srpske nacionalnosti bilo je organiziranog obilježavanja. Na priredbi povodom obilježavanja dana Svetog Save u o.š.  u Osaonici pozvana su i djeca bošnjačke nacionlanosti, bez saglasnosti roditelja, koji su izrazili negodovanja.

Jedan od roditelja kaže niko od njih nije obavešten o čemu se radi i zašto uprava škole pozivaj djecu bošnačke nacionalnosti da slave Svetog Savu.

“Roditelji ništa ne znaju, organizatori slave prave zakuske, a takođe I toče alkohol u školskim prostorijama” ističe majka djeteta bošnjačke nacionalnosti

Povodom proslave školske slave Sveti Sava u sandžačkim školama sa većinskim nastavničkim kadrom i učeničkom populacijom Bošnjaka muslimana, Bošnjačka kulturna zajednica izdala je saopštenje za javnost u kom ističe da :

Primoravanje profesora i nastavnika da prisustvuju svečanim sjednicama i đaka prigodnim priredbama povodom ove crkvene slave predstavlja direktno kršenje Ustava Republike Srbije i ljudskih i vjerskih prava i sloboda koje taj Ustav garantira.

Bošnjačka kulturna zajednica zahtijeva do Ministarstva prosvjete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da, shodno navedenim ustavnim odredbama, izda naredbu direktorima škola u Sandžaku da 27. januara ne primoravaju profesore, nastavnike i administrativno i pomoćno osoblje i učenike bošnjačke nacionalnosti da na bilo koji način učestvuju u obilježavanju crkvene slave sveti Sava u školama jer se to protivi njihovom vjerskom i nacionalnom ubjeđenju, zadire u osnovne postulate građanskih prava i sloboda koje su im zagarantirane Ustavom i zakonima Republike Srbije, te predstavlja direktan asimilacijski proces Bošnjaka muslimana od strane Srpske pravoslavne crkve i većinskoga naroda.

Inače Osnovna škola “Dositej Obradović” nalazi se u naselju Osaonica, opština Novi Pazar.

Previous articleKALAČ: BOŠNJAČKA STRANKA DA RASKINE KOALICIONI SPORAZUM SA DPS-OM
Next articleZećirović (BDZ): Vlast da prestane sa ucenjivanjem građana