Home Rubrike Vijesti ODRŽANA MEĐUNARODNO-NAUČNOSTRUČNA KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI DEPARTMANA ZA PRAVNE NAUKE IUNP-A

ODRŽANA MEĐUNARODNO-NAUČNOSTRUČNA KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI DEPARTMANA ZA PRAVNE NAUKE IUNP-A

349
0

6

30 i 31. oktobra 2015. godine na Kopaoniku, u organizaciji Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru održana je međunarodna naučno-stručna konferencija na temu „Savremene tendencije u obrazovanju budućih pravnika“.
Ovo je četvrta međunarodna konferencija koja se održava u okviru Departmana za pravne nauke IUNP-a. Na konferenciji je uzelo učešće četrdeset i dva izlagača iz zemlje iz inostranstva koji su dva radna dana prezentovali svoje radove.

Konferencija je imala za cilj da se razmotre mogućnosti osavremenjavanja i unapređivanja studijskih programa pravnih fakulteta kako bi budući pravnici mogli što adekvatnije da odgovore zahtjevima pravničke profesije i tržišta rada uopšte.

Na otvaranju konferencije pristutnima se obratio Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, Rukovodilac departmana za pravne nauke, koji je tom prilikom poželio dobrodošlicu i srećan rad svim učesnicima konferencije. Nakon toga uslijedilo je svečano potpisivanje ugovora o saradnji između Departmana za pravne nauke IUNP-a i Fakulteta pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije iz Banja Luke. Ispred Fakulteta pravnih nauka UPS-a prisutnima se obratio prof. dr Mile Matijević koji je ukazao na značaj umrežavanja fakulteta na prostoru bivše Jugoslavije, a zatim je prisutne upoznao i sa konkretnim aktivnostima koje se u okviru saradnje ova dva fakuleta odvijaju već nekoliko godina.

Nakon svečanog potpisivanja ugovora o saradnji, konferenciju je svojim izlaganjem na temu „Obrazovanje pravnika u Republici Srbiji – stanje i perspektive“ otvori prof. dr Suad Bećirović, Rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Nakon otvaranja uslijedila su izlaganja učesnika kroz četiri sesije u sklopu kojih se diskutovalo o predmetima koje treba uvesti u kurikulume studijskih programa pravnih fakulteta, zatim metodologijom nastavnog procesa na pravnim fakultetima, saradnji pravnih fakulteta sa strukovnim organizacijama i institucijama i sl.

Nakon dvodnevnog rada radno predsedništvo konferencije usvojilo je sljedeće zaključke u formi prijedloga i sugestija po pitanju usklađivanja nastavnog procesa na pravnim fakultetima sa savremenim tendencijama u ovoj oblasti:

 • Studijski programi pravnih fakulteta mogu biti unaprijeđeni uvođenjem sljedećih predmeta:
 • Pravna etika
 • Logika
 • Retorika
 • Latinski jezik
 • Metodologija prava
 • Osnovi dokaza i dokazivanja
 • Osnofi forenzike
 • Pravna failozofija
 • Sudska psihologija
 • Koknkretizacija programa osnovnih akademskih studija kroz provezivanje teorije i prakse trebala bi da se zasniva na sledećim temeljima:
 • Nužne pretpostavke konkretizacije programa osnovniha akademskih studija kroz povezivanje teorije i prakse;
 • Kompetentni kadrovi u nastavnom procesu (to podrazuneva visoko teorijsko i praktično znanje)
 • Reformisanje udžbenika uz adekvatno koncipiranje teorijskih i praktičnih iskustava
 • Podizanje individualnog rada studenata na viši nivo (to podrazumeva nekampanjski rad i podizanje nivoa zainteresiranosti studenata suštinu materije, a posebno za individulno izučavanje sudske i druge prakse u konkretnim nastavnim predmetima)
 • Kontinuirano povezivanje teorije i prakse na časovima nastave i vježbi uz predočavanje primjera iz prakse – životne stvarnosti, radi podizanja nivoa kritičkog razmišljanja, kako u pogledu pojedinih normi i instituta, tako i kroz njihovu praktičnu primjenu;
 • Osposobljavanje studenata za samostalan rad i za primjenu retorike kroz iznošenje referata iz pojedinih oblasti nastave, kao i razvijanje procesa debate, odnosno stručne diskusije i rasprave u pojedinim otvorenim pitanjima, uz maksimalnu angažovanost studenata;
 • Angažovanje pojedinih nosilaca pravosudne funkcije, advokatske profesije i predstavnika drugih državnih organa i organizacija radi prikazivanja praktične primjene propisa u njihovim oblastima;
 • Obavezna prisustva studenata suđenjima u krivičnim, građanskim, prekršajnim, privrednim suđenjma. Zatim, posjete državnim strukovnim državnim organima i organizacijama, zaštitniku građana, centrima za socijalni rad, policijskim upravama, zatvorima, forenzičkim institucijama, radi praćenja iskustava i sticanja praktičnih saznanja.
 • Konsultativna nastava koja će osloboditi studenta u komunikaciji sa nastavnikom i asistentom, podići njegovu samostalnost i pravničku smelost ka otvorenom interesovanju za prevazilaženje i razjašnjavanje određenih problema u izradi seminarskih, kolokvijalnih i diplomskih radova i sl.
 • Posvećivanje pažnje veštni vođenja pravnog intervjua;
 • Uvođenje u nastavu obaveznih pismenih testova koji moraju oblahvatati krucijalna pitanja predmeta nastave sa jasnim i kratkim odgovorom;
 • U zavisnosti od zainteresovanosti i izbora studenata za određenu granu prava, neophdondo je obezbjediti da studenti u toj oblasti stiču maksimalna praktična znanja pored teorijskih spoznaja njihovim upućivanjem na određen vremenski period u te organe i organizacije kao aktivne sudionike, odnosno posmatrače, što je od izuzetnog značaja za kritički stav u poglede primjene normi u praksi.

1 2 3 4 5

Previous articleNaselje Jalija u Novom Pazaru – Srbi protestvuju protiv izgradnje džamije iako je naselje apsolutno većinski muslimansko!
Next articleKalač: Četništvo stanuje u režimu