Privatizacija TV Tutin

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Rok za privatizaciju medija prvobitno je bio 1. jul, međutim taj rok je produžen do 31. oktobra tekuće godine. Obzirom da opština Tutin nije dostavila Agenciji za privatizaciju potrebnu dokumentaciju za prodaju Televizije Tutin (TVT) putem javnog nadmetanja preko Agencije za privatizaciju, već je donijela odluku o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija.

U skladu sa zakonom za privatizaciju, zakonom o javnom informisanju I medijima, te uredbom o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima, propisuje se da pravo na prenos besplatnih akcija imaju svi zaposleni kod izdavača medija, kao I oni koji su ranije bili zapošljeni, kao što su na primjer penzioneri.

Besplatne akcije raspoređuju se prema godinama radnog staža, te je Televizija Tutin (TVT) u obavezi da raspiše javni poziv o podjeli akcija, te da isti poziv objavi javno u službenom Glasniku Republike Srbije, kao I u nekim dnevnim novinama. Nakon javnog objavljivanja, rok za upis akcija jeste 15 dana, a one akcije koje ostanu poslije upisa, prenose se I upisuju u akcionarski fond.

Ono što je jako bitno u cijeloj priči oko prenošenja akcija na zaposlene je to da pravo na prenos besplatnih akcija ne ostvaruje lice, koje je pravo na besplatne akcije I novčanu naknadu već ostvarilo u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije I novčanu naknadu. Naša ekipa kontaktirala je Info centar Agencije za privatizaciju I dobila informaciju da su sadašnji direktor Televizije Tutin, Albin Gegić I ostali radnici već ostvarili pravo na besplatne akcije koje im je država dodijelila, poznatije u narodu kao “Dinkićeve akcije”, te opština Tutin nema zakonsko pravo da prenese akcije Televizije Tutin na njene zapošljene.

Ukoliko se ne okonča proces privatizacije u skladu sa vremenskim normama, ili se akcije ne prenesu na zaposlene, što je u ovom slučaju u suprotnosti sa zakonom, u skladu sa svim zakonskim normama, Televizija Tutin gubi svoju frekvenciju I prestaje sa postojanjem.

SANA – H.Š.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img