Home Rubrike Vijesti Malverzacije oko prodaje Regionalne TV

Malverzacije oko prodaje Regionalne TV

510

Agencija za privatizaciju oglasila je prodaju sto odsto kapitala Regionalne radio televizije Novi Pazar. Od četiri lica koja su ranije otkupila privatizacionu dokumentaciju, dva su na vrijeme i u roku dostavila potrebnu dokumentaciju, i to Muhamed Zukorlić i Denis Mavrić sa konzorcijumom, konstatovala je komisija Agencije za privatizaciju. U međuvremenu u našu redakciju pristiglo je pismo koje je Muhamed Zukorlić  uputio  Agenciji za Privatizaciju i policijskoj upravi u Novom Pazaru.

U pismu se navodi da je aktualni direktor Regionalne televizije Denis Mavrić kao predstavnik konzorciuma skrivao podatke o stvarnoj vrijednosti preduzeća kako bi se negativno uticalo na zainteresiranost mogućih kupaca.

Pismo prenosimo u cijelosti:

U postupku privatizacije Javnog preduzeća za informisanje  „ NOVI  PAZAR“ JP, Novi Pazar šifra postupka JP 58/15 prijavio se „Konzorcijum Denis Mavrić“ čiji je član Muzafer Dragolovčanin iz Novog Pazara,lice protiv koga je PU Novi Pazar podnijela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu 2013.godine zbog izvršenog krivičnog djela Falsifikovanje isprave iz člana 355 stav 1 KZ Republike Srbije tj. Diplome o stečenoj višoj stručnoj spremi na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu broj 1-7255 od 30.12.2009. godine. Dana 04.08.2015.godine u Agenciji za privatizaciju, saznao sam u postupku otvaranja koverata sa dokumentacijom koja je potrebna za učešće u javnom nadmetanju za kupovinu „JP Novi Pazar“,da je Muzafer Dragolovčanin dostavio potvrdu sa razlikom u jednom slovu u prezimenu što ukazuje na mogućnost falcificiranja potvrde na koju nije imao pravo.

Takođe prodajna dokumentacija koja je dostavljena učesnicima u postupku za kupovinu na uvid,  predstavljeno je da preduzeće, koje je na aukciji ima 82 zaposlena da bi se u postupku aukcije ispostavilo da „JP Novi Pazar“  ima 57 zaposlenih na koji način se predstavila lažna slika o subjektu privatizacije što ukazuje da postoje i drugi skriveni podaci o stvarnoj vrijednosti preduzeća kako bi se negativno uticalo na zainteresiranost mogućih kupaca.

Sama činjenica da je aktualni direktor Regionalne televizije ključni predstavnik konzorcijuma ukazuje na svojevrstan sukob interesa jer je dotični Denis Mavrić taj koji je Agenciji za privatizaciju dostavljao i skrivao dokumenta i podatke o preduzeću „JP Novi Pazar“.

Prema raspoloživim podacima i auto sa kojim se Denis Mavrić dovezao u Agenciju za privatizaciju je vlasništvo Regionalne televizije iako podatke o tom automobilu nemamo na spisku imovine preduzeća. Postoje indicije da je na sličan način i zgrada Regionalne televizije („JP Novi Pazar“) privremeno uklonjena sa spiska imovine preduzeća kako bi se prividno obezvredila imovina preduzeća i potencijalni kupci odustali od učešća u privatizaciji.

Imajući sve ovo u vidu a u skladu sa zakonom osobe umiješane u ove malverzacije nemaju pravo da učestvuju u aukcijskoj privatizaciji Regionalne televizije, zato od Vas očekujemo da u skladu sa zakonom donesete odgovarajuće odluke o zabrani učešća u privatizaciji „JP Novi Pazar“,  „Konzorcijumu Denis Mavrić“. U protivnom privatizacija ovog preduzeća uz učešće ovog konzorcijuma bila bi u suprotnosti sa zakonom i povlačila  bi krivičnu i materijalnu odgovornost.

SANA

Previous articleZavršene 17. Sportske igre imama i upošljenika IZ-e
Next articleKrađa vozila ispred Opštine