Home Rubrike Vijesti AZRA JASAVIĆ: BOŠNJACI NE POGINJITE GLAVE

AZRA JASAVIĆ: BOŠNJACI NE POGINJITE GLAVE

349
0

11Kako je i najavljeno, danas je na Gradskom trgu u Rožajama organizovana press konferencija prilikom koje se poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasavić obratila okupljenim građanima i iznijela zakonska rješenja za razvoj sjevera. Između ostalog Jasavić je istakla:

BOŠNJACI, NE POGINJITE GLAVE

Poštovani Rožajci merhaba, poštovani Rožajci dobar dan, poštovani Rožajci ostajte ovdje, jer ovo je vaš grad, ovo je vaša zemlja, nemojte da dozvolite da Vas sa vjekovnih ognjišta istjeruju oni koji su vas prvo politički pogubili, pa onda ekonomski i na kraju žele administrativno da Vas pogube na način što će vas izbrisati iz biračkih spiskova, i zapamtite, onoga čije su ovce toga je i planina. Ne napuštajte svoje planine, ne napuštajte svoja zemljšta, jer vas tamo neće grijati sunce kao što ovo grije, neće vas socjale tuđe zemlje osnažiti onoliko koliko vas mogu osnažiti grobovi vaših predaka i snaga vaših potomaka. A Nemojte dozvoliti ni da budete stranci u svojoj zemlji. Jer najteže je biti stranac u svojoj zemlji a još teže je biti stranac u tuđoj zemlji. Bošnjaci, nemojte da poginjete glavu, nemojte da poginjete kičmu. Ispravite svoje glave i vidite ko vam je prijatelj. Nema idealnih prijatelja i vječitih prijatelja. U politici postoje samo jasni politički interesi i koje morate svi zajedno, pametno ostvarivati. Potpuno je nebitno sa kim će te ići u koalicije, bitno je da ostvarujete ciljeve koji su bitni za razvoj ovog kraja

PRIJEDLOG ZAKONSKIH RJEŠENJA PREDATIH U SKUPŠTINSKU PROCEDURU

Pozitivna Crna Gora je predala u skupštinsku procedure prijedloge izmjena i dopuna Zakona o porezu na nepokretnost, Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zakona o regionalnom razvoju i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji imaju za cilj postizanje ravnomjernog razvoja Sjevernog regiona. Azra Jasavić- obraćanje na gradskom Trgu u Rožajama: Ekonomsko nazadovanje sjevera uslovljeno je nedostatkom investicija i višedecenijske nebrige vlasti za razvoj ovog kraja. Sjever raspolaže resursima koji se domaćinski mogu eksploatisati, što ova vlast ne čini. Zato je nezaposlenost ključni problem zbog kojeg se ogroman broj stanovništva iseljava sa sjevera zemlje.To sto aktuelna vlast minorizuje ovaj problem neće pomoći ovom kraju. Sa problemom iseljavanja valja se otvoreno suočiti i priznati ga, jer to je prvi korak u njegovom rješavanju. Vlada mora hitno preduzeti sve neophodne mjere radi zaustavljanja iseljavanja. U suprotnom imaćemo za posljedicu promjene demografske i starosne strukture stanovništva usled čega sjever može ostati trajno nerazvijen, a gradovi bez ljudi. Pozitivna Crna Gora predlaže ove zakonske izmjene sa ciljem da prekine danajsku politiku Vlade koja je umjesto kulture rada afirmisala kulturu socijalnih davanja koja, kada je izgubila vlast u ovom kraju selektivno ukidala i time pospješila masovno iseljavanje stanovništva sjevera.


Ozbiljna vlada otvara radna mjesta i omogućava gradjanima da žive dostojanstveno od svoga rada, što ova Vlada nije činila. Posljedice su nažalost vidljive odlaskom ljudi koji napuštaju svoja ognjišta tražeći pravednije mjesto za život svoje djece. Predlogom zakona o dopuni zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje predvidjeli smo smanjenje svih stopa doprinosa od 20% za Sjeverni region, dok bi poslodavac koji otvori tri radna mjesta bio oslobodjen plaćanja doprinosa za trećeg zaposlenog. Ovim predlogom želimo stvoriti povoljniji poslovni ambijent za investitore što će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti predvidjeli smo materijalno proširenje davanja u socijalnoj zaštiti, kroz davanje zemljišta na korišćenje radi obradjivanja. Evidentan problem Sjevernog regiona je nedovoljno iskorišćeno poljoprivredno zemljište, koje mogu obradjivati oni koji su sposobni za rad, ali nijesu u mogućnosti naći zaposlenje zbog nedostatka radnih mjesta u Sjevernom region, zbog čega ne mogu biti korisnici materijalnog obezbjedjenja. Na ovaj način ona lica koja žele da rade i obradjuju zemlju, a za to nemaju mogućnosti, mogu dobiti na korisćenje besplatno zemljište radi obezbjedjivanja egzistencije. U tom pravcu, Predlogom zakona o dopuni Zakona o porezu na nepokretnost vlasnici zemljista koji bi ustupili zemljište na korišćenje radi obradjivanja bili bi oslobodjeni plaćanja poreza na nepokretnost. Tačnije, poljoprivredno zemljište koje se ne obradjuje, a čija površina iznosi od 5000 do 150 000 m2, oporezivalo bi se u iznosu od 2% tržišne vrijednosti nepokretnosti, što bi podstaklo vlasnike zemlje da istu obradjuju ili da je ustupe nadleznom organu uz njegovu saglasnost na koriscenje radi obradjivanja i time bili oslobodjeni plaćanja poreza. Samo ono zemljište koje nadležni državni organ procijeni kao prihvatljivo, može biti ustupljeno na korišćenje. Kroz Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica se želi podsticati intenzivniji privredni razvoj Sjevernog regiona.

Izmjena zakona predvidja oslobadjanje obaveze plaćanja poreza na dobit pravnih lica za period od deset godina za privredno nedovoljno razvijene opštine, kao i sve opštine Sjevernog regiona. Ovako bi se stvarili preduslovi za bolji poslovni ambijent za potencijalne investitore, koji bi zbog ovih benefita investirali u Sjeverni region. Nove investicije bi stvorile pretpostavke za otvaranje novih radnih mjesta sto bi značilo ekonomsko osnaživanje Sjevernog regiona i dalje zaustavljanje migracija.

Predlogom zakona o dopunama zakona o regionalnom razvoju predviđa se osnivanje Državnog poljoprivrednog kombinata. Ovim bi bio riješen stalni problem sa neorganizovanim otkupom poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova i bilja. Kroz organizovani otkup preko Državnog poljoprivrednog kombinata snabdijevao bi se jug zemlje, kako za vrijeme turističke sezone, tako i u toku cijele godine. Državni poljoprivredni kombinat u saradnji sa Ministarstvom za poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i institucijama koje se bave organskom proizvodnjom, vršio bi organizovanje organske proizvodnje poljoprivrednih proizvoda i praćenje procesa proizvodnje radi dobijanja validnih sertifikata za izvoz na tržiste Evropske unije.

Tačnije, nadležne institucije bi u saradnji sa Državnim poljoprivrednim kombinatom vršile edukaciju poljoprivrednih proizvodjača o ispunjavanju standarda za organsku proizvodnju, organizovale proces proizvodnje, pratile proces sa stanovišta primjene navedenih standarda, sve u cilju izvoza poljoprivrednih proizvoda na strano tržište. Pozitivna predlaze Vladi osnivanje Ministarstva za regionalni razvoj i razvijanje prekogranične saradnje sa zemljama regiona po evropskim standardima, jer je politikom tvrdih granica prema susjedima i neprilagodjenom carinskom politikom prema lokalnom stanovnistvu onemogućila nesmetanu ekonomsku saradnju , što je pospješilo iseljavanje. Takodje, preporučujemo Investiciono- razvojnom fondu i Zavodu za zapošljavnje da omoguće kreditiranje projekata Sjeverne regije uz povoljnije uslove, bez kamatne stope i sa dužim grejs periodom otplate.

F.kujević
Previous articleRožaje: Ramazansko druženje pčelara
Next articleMLADI FUDBALER IBRA SEMIR ŠUTKOVIĆ, NA CIJENI