Home Rubrike Vijesti Diskriminacija u prijepoljskoj gimnaziji! – Direktor zabranio maturantici sa hidžabom dodjelu diplome!

Diskriminacija u prijepoljskoj gimnaziji! – Direktor zabranio maturantici sa hidžabom dodjelu diplome!

297
0

unnamed4Direktor prijepoljske gimnazije zabranio maturantici sa hidžabom da bude na dodjeli diploma zato što nije prikladno odjevena po kodeksima škole?

Uz sve optužbe koje čujemo ovih dana na račun direktora prijepoljske gimnazije Ljubomira Šuljagića za bahatost i diskriminaciju među učenicima, desila se još jedna scena. U 21. vijeku nemili događaj zasjenio je sve građane. Nakon što je svršenica ove škole M.M. došla na dodjelu diploma sa hidžabom, direktor ove obrazovne ustanove nije hteo maturanticu da primi na svječanost zato što nije prikladno odjevena po kodeksima škole. Da li će i ovaj slučaj ostati zataškan?

“Niko nema pravo da manipuliše vjerskim pravima učenice koja je odlučila da nosi hidžab u skladu sa propisima islama, a još manje da joj ugrožava prava. Radi se o slobodnom izboru pojedinca da uživa i koristi prava garantovana Ustavom i zakonima. Svako uskraćivanje ljudskih prava i sloboda, kako  individulanih tako i kolektivnih, treba biti osuđujeno i smatra se pravnim nasiljem.” – izjavili su učenici ove škole.

Zabrana diskriminacije Član 44. U ustanovi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije. Pod diskriminacijom lica ili grupe lica smatra se svako neposredno ili posredno, na otvoren ili prikriven način, isključivanje ili ograničavanje prava i sloboda, nejednako postupanje ili propuštanje činjenja, odnosno neopravdano pravljenje razlika povlađivanjem ili davanjem prvenstva.

D. K.

Previous articleAkcija u salonu “Biševac”
Next articleGrađani Rožaja ogorčeni, vlast nas ostavila u mraku!