Istraživački rad Enesa Lukača objavio francuski institut „Philopolitics“

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Enes Lukač, student iz Novog Pazara u Turskoj, predstavio je jučer svoj istraživački rad pod nazivom „Da se ne zaboravii i da se nikad nikom ne ponovi Srebrenica“.  Fokus istraživanja stavljen je na srebreničke majke i način na koji su mediji izvještavali o genocidu i žrtvama. Francuski  institut „Philopolitics“ objavio je rad.

S obzirom da svoje radove temelji na ljudskim pravima, Lukač je odlučio da sprovede sociološko istraživanje na pomenutu temu. Deo istraživanja odnosi se na način na koji su javna glasila tretirala žrtve zločina, ali i sam period rata tokom 1995.

Istodobno, rad se bavi Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Naime, kako se navodi u radu, ovaj sud je zaključio da se ubistva u Srebrenici mogu pravno definirati kao genocid, te se odgovornost prebacila na zločince – oficire Republike Srbije i „Škorpione“. To je za posledicu imalo podijelu građana Srbije na one koji smatraju da je Srebrenica užasan zločin i na one koji tvrde da je samo neizbežan splet ratnih okolnosti.

Prilikom realizacije svog naučnog rada, Lukač ističe dve organizacije koje su mu bile iznimno značajne pri radnom procesu. „Omladinske inicijative za ljudska prava“ i „Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji“ su organizacije od kojih je pribavio jedan deo materijala.

Od septembra ove godine, Lukač će pohađati UCL univerzitet u Londonu, gdje planira nastaviti svoj istraživački rad na temu manjinskih prava u regionu.

M.Grišević

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img