Home Rubrike Vijesti ROŽAJE – DODJELA SUBVENCIJA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA U 2015.GODINI

ROŽAJE – DODJELA SUBVENCIJA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA U 2015.GODINI

488

0d075c5f96f23988e20d466eca81ab53e0d7d5d6400501f9c12757b1b6df38caOpština Rožaje i Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo raspisali su Javni poziv za dodjelu subvencija za otvaranje novih radnih mjesta u 2015. godini.

Pozivaju se svi privredni subjekti – poslodavci, na teritoriji opštine Rožaje, da učestvuju na Javni poziv za dodjelu subvencija za otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Subvencija se odobrava u 12 mjesečnih rata poslodavcima koji posluju na teritoriji opštine Rožaje i bave se proizvodnjom, poljoprivrednom ili uslužnom djelatnošću.

Poslodavac, može ostvariti pravo na subvenciju za maksimalno tri novozaposlena radnika, koji su zasnovali radni odnos u 2015. godini.

Visinu subvencije na mjesečnom nivou čine ukupni porezi i doprinosi sa neto zaradom u visini najniže zarade u Crnoj Gori za poslednje polugođe ( najniža bruto zarada  u CG 255,36 eura).

Ukupni iznos predviđen Budžetom za 2015. godinu za subvencije  iznosi 60.000 eura.

Poslodavac, odnosno organizaciona jedinica poslodavca u kojoj se zapošljavaju lica, mora biti registrovana najmanje 6 mjeseci prije datuma podnošenja Zahtjeva.

Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mjesta dužan je da zaključi Ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa, u skladu sa Zakonom – istakao je Sekretar za ekonomski razvoj i preduzetnistvo u Opstini Rožaje Nezir Dacić.

Ferid Kujević

Previous articlePremijera predstave “Džinsko kolo” 10. juna
Next articleNa IUNP održana tribina o bezbjednosti u saobraćaju