Treća redovna sjednica komisije za obrazovanje Viječničkog kluba “Za Bošnjake Sandžak i Muftiju“

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

1Treća redovna sjednica komisije za obrazovanje Viječničkog kluba “Za Bošnjake Sandžak i Muftiju“ održana je jučer (22.05.2015.god) na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Na sjednici su analizirani zadaci ove komisije kad je u pitanju obrazovanje Bošnjaka kako u Sandžaku tako i u regionu.

Predsjednik ove komisije Mustafa Fetić  naglašava da poseban akcenat stavljen na uvođenje nastave na bosanskom jeziku, i  da svi udžbenici trebaju biti urađeni stručno i kvalitetno, a ova komisija aktivno učestvuje u procesu  uvođenja nastave na bosanskom jeziku.

“Želim da istaknem da Internacionalni univerzitet i Lista “Za Bošnjake Sandžak i Muftiju“ ima kapaciteta da aktivno učestvuje i dadne konstruktivan doprinos kada je u pitanju ovaj proces.“ – Istakao je Fetić

Sjednici su prisustvovali timovi koji su radili analizu udžbenika za predškolsko, osnovno, srednje i visoko školsko obrazovanje, koji su podnijeli izvještaje o stanju obrazovanja na Bosanskom jeziku

Šef Viječničkog kluba “Za Bošnjake Sandžak i Muftiju“ dr. Jahja Fehratović ističe da da budžet Bošnjačkog nacionalnog vijeća je tako koncipiran da se skoro 20 000 000 miliona ide na plate, ugostiteljske račune i reprezentacije,  a da samo 1 500 000 dinara ide za obrazovanje, što je po riječima Fehratovića minorna suma.

“Mi ćemo bez obzira na sve poteškoće nastojati da damo maksimalan doprilnos kada je u pitanju obrazovanje na bosanskom jeziku“

Fehratović je ovom prilikom pozvao sve Bošnjake da upišu  djecu da pohađaju nastavu na Bosanskom jeziku.

Osvrnuo se i na monopol koji  vlada kad je u pitanju izrada udžbenika, pa je tako naprimjer, po njihovim riječima,  jedna izdavačka kuća izdala najveći broj udžbenika, što ni u nije dobro .

Vijećnici su se složili da  sada kada su u izradi novi udžbenici je važno da se povede računa, da ne bude monopola u izdavačkoj djelatnosti već da se i ostali izdavači uključe u ovaj proces.

A. Šabotić

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img