Home Rubrike Vijesti Održana VIII redovna sjednica Skupštine Rožaje

Održana VIII redovna sjednica Skupštine Rožaje

361

Danas je održana VIII redovna sjednica Skupštine Rožaje, na kojoj je prisustvovalo 28 odbornika. Sjednica je počela u 10 časova, a završena je u 16 časova. Na sjednici je razmatrano 16 tački Dnevnog reda.

Prva tačka Dnevnog reda, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu doo. Komunalno Rožaje, je usvojena odlukom većine odbornika.

Druga tačka Dnevnog reda, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu doo. Vodovod i kanalizacija Rožaje, je usvojena odlukom većine odbornika.

Treća tačka Dnevnog reda, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu doo. Sportski centar Rožaje, je usvojena odlukom većine odbornika.

Jednoglasnom odlukom prisutnih odbornika usvojene su:

 • Odluka o bratimljenju opštine Rožaje sa opštinom Kutahya;
 • Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu JU Centar za kulturu Rožaje;
 • Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu JU Zavičajni muzej „Ganića kula“ Rožaje;
 • Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu Turistička organizacija Rožaje;
 • Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu Lokalni biznis centar Rožaje;
 • Izmjena Odluke o davanju u zakup nepokretnosti;
 • Odluka o potvrđivanju Odluke o razrješenju članova Savjeta JU Zavičajni muzej „Ganića kula“ Rožaje;
 • Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama;
 • Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija;
 • Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 • Odluka o osnivanju skloniša za smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa i ostalih životinja;
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i
 • Odluka o potvrđivanju Odluke Savjeta o imenovanju direktora JU Centar za kulturu.
Previous articleSajam obrazovanja u Novom Pazaru
Next articleDirektor Direkcije javnih radova, Žarko Živković boravio u Rožajama