Home Rubrike Vijesti Održana VIII redovna sjednica Skupštine Rožaje

Održana VIII redovna sjednica Skupštine Rožaje

321
0

Danas je održana VIII redovna sjednica Skupštine Rožaje, na kojoj je prisustvovalo 28 odbornika. Sjednica je počela u 10 časova, a završena je u 16 časova. Na sjednici je razmatrano 16 tački Dnevnog reda.

Prva tačka Dnevnog reda, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu doo. Komunalno Rožaje, je usvojena odlukom većine odbornika.

Druga tačka Dnevnog reda, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu doo. Vodovod i kanalizacija Rožaje, je usvojena odlukom većine odbornika.

Treća tačka Dnevnog reda, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu doo. Sportski centar Rožaje, je usvojena odlukom većine odbornika.

Jednoglasnom odlukom prisutnih odbornika usvojene su:

 • Odluka o bratimljenju opštine Rožaje sa opštinom Kutahya;
 • Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu JU Centar za kulturu Rožaje;
 • Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu JU Zavičajni muzej „Ganića kula“ Rožaje;
 • Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu Turistička organizacija Rožaje;
 • Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2014.godinu Lokalni biznis centar Rožaje;
 • Izmjena Odluke o davanju u zakup nepokretnosti;
 • Odluka o potvrđivanju Odluke o razrješenju članova Savjeta JU Zavičajni muzej „Ganića kula“ Rožaje;
 • Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama;
 • Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija;
 • Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 • Odluka o osnivanju skloniša za smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa i ostalih životinja;
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i
 • Odluka o potvrđivanju Odluke Savjeta o imenovanju direktora JU Centar za kulturu.
Previous articleSajam obrazovanja u Novom Pazaru
Next articleDirektor Direkcije javnih radova, Žarko Živković boravio u Rožajama