Potpisan Memoranduma o saradnji Opštine Rožaje i Fakulteta za evropske i državne studije(FDES)

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Predsjednik opštine Rožaje, Ejup Nurković  je u ime Lokalne uprave Rožaje potpisao Memorandum o saradnji Opštine Rožaje i Fakulteta za evropske i državne studije, čiji je predstavnik bio prof. dr Đorđije Blažić. Ciljevi potpisivanja Memoronduma su stipendiranje dva studenta od strane Lokalne uprave Rožaje i jednog studenta od strane FDES, kao i organizovanje različitih edukacija za uposlene u Lokalnoj upravi.

Po riječima sekretara Sekretarija za kulturu i društvene djelatnosti, Ajsela Kalača nakon podnijetog zahtjeva za Memorandum od strane FDES, sužbe lokalne uprave su vršile procjenu i analizu rada i uslova ovog Fakulteta kao i njegovu rangiranost u CG i regionu, kako bi se utvrdila opravdanost buduće saradnje.

Predsjednik opštine Rožaje, Ejup Nurković je pozdravio prisutne i podržao inicijativu koja je danas dokumentovana. Obrazalažući uvjerenje da će ovaj Memorandum biti i ostvaren, jer je u interesu opštine Rožaje edukacija i adekvatno osposobljavanje mladih radi budućih angažovanja.

Inicijativu za ovu vrstu saradnje smo i ranije pokretali ali u ranijoj vlasti Opštini Rožaje za to nije bilo volje, sada su se ponovo stvorili uslovi za zajedničko djelovanje. FDES je jedan od dva fakulteta u bivšoj Jugoslaviji  koji edukuje kadrove specijalizovane za rad u državnim organima i organima koji za cilj imaju evropske integracije. EU traži od Crne Gore specijalizovan kadar koji će biti u mogućnosti da prati procese evropskih integracija i postizanje visokih standarda. Potraživanja za ovom kvalifikacijom radnika će biti veće u budućnosti i nakon samo članstva. Do sada je 98% naših diplomaca upošljeno, kako u državnim organima tako i u privatnom sektoru. Politika Fakulteta je prijem malog broja studenta kako bi naši kadrovi nakon završenih studija mogli da lakše nađu zaposlenje. Od opštine Rožaje ne očekujemo nikakve donacije, već da stipendiraju svoje buduće radnike.“ rekao je prof. dr Đorđije Blažić prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji.

Prisutni na potpisivanju Memoranduma, Predsjednik Skupštine Rožaje, Glavni Administrator, funkcioneri lokalane uprave, direktori srednjih škola, profesori srednjih škola, zainteresovani srednjoškolci i mediji su od strane menadžera FDES, Ivana Radevića imali priliku da čuju pojedinosti koje stoje u Memorandumu i da se aktivno uključe postavljnjem pitanja Predsjedniku opštine i predstavnicima FDES.

Zainteresovani građani će uskoro moći da imaju uvid u sadržinu Memoranduma na sajtu Opštine Rožaje.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img