„Ećo Company“ investira u dodatno obrazovanje mladih

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

11Centar za specijalističke edukacije ‘Format’ je centar za neformalno obrazovanje odraslih osoba. Osnovan je u oktobru mjesecu 2012 godine. Inciran je od strane Ećo Company i podržan programom Prilika Plus kojeg finansira SDC (Švicarska agencija za razvoj i saradnju). Nastao je kao odgovor na jedno od najvećih problema u drvnoj industriji, a to je nemogućnost educiranja i stručnog osposobljavanja svih kadrova u ovoj branši, počev od stolara, tapetara, lakirera, CNC operatera, CNC programera preko enterijerista i dizajnera, do osoblja srednjeg menadžmenta.

Ciljevi i predavači su 20% teoretske i 80% praktične nastave
„Lakši pronalazak i rast zaposlenja; specijalizacija za ona radna mjesta koja su u skladu sa potrebama tržišta; bolja pozicija i veća konkurentnost kroz lični razvoj; nadogradnja znanja i kompetencija kroz dodatno obrazovanje i praktičnu nastavu; povezivanje obrazovnih institucija sa privredom; jaka suradnja između studenata, nezaposlenih, zaposlenih željnjih usavršavanja i poslodavaca“ objašnjava Suhad Ećo, generalni direktor „Ećo Company“.

Predavači su dugogodišnji, iskusni praktičari, koji su prošli posebne pedagoške i andragoške metode u sklopu Certificiranja po Modelu Prilika Plus. Centar ima dvije osnovne djelatnosti: edukaciju (stručne obuke, kursevi i seminari) i povezivanje obrazovnih institucija sa realnim sektorom. Format svoj pristup stručnim obukama zasniva na DACUM metodologiji, koja podrazumijeva 4 koraka: DACUM mapu, Curriculum, Izvedbeni program i Testne instrumente. Svaki program podrazumijeva 20% teoretske i 80% praktične nastave.

Stručna obuka i prilika za zaposlenje
Nedavno završeni ciklus Obuke za CNC operatera je završen u prošloj godini i svi polaznici obuke su zaposleni u firmi „Ećo Company“. U sklopu “Programa sufinanciranja pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje”, kojeg realizira Federalni zavod za zapošljavanje zajedno sa firmom “Ećo Company” i centrom “Format”, početkom februara 2015. godine započele su stručne obuke za stolara montažera, tapetara I lakirera u drvnoj industriji. Novim obukama je pristupilo trideset nezaposlenih osoba koje su ispunile određene kriterije priustupa obukama. Jedna od polaznika obuke je i Nermana Zulufić iz Ilijaša, koja kaže: „Ovo je velika investicija u naše dodatno obrazovanje i osposobljavanje za rad i potrebe privrede. Ovdje sam da budem jedna od onih koji će iskoristiti ovu priliku i nakon naučenog i praktičnog rada dobiti posao“.

„Nakon ovih i drugih obuka, 70% polaznika bit će zaposleno u firmi „Ećo Company“ ili neku drugu bh. firmu. Ono što posebno može radovati mlade jeste da će ovaj model edukacije tj. većeg omjera praktičnog od teoretskog obrazovanja biti primjenjen i u drugim gradovima i državama regiona, jer odgovara privredi i potrebama tržišta“ poručuje Suhad Ećo.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img