Profesorica Agović posjetila džemat u Hamburgu

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

hamburg.jpg3
U nedjelju, 18.januara 2015.godine, profesorica Islamske vjeronauke
Mersada Nuruddina Agović posjetila je bošnjački džemat u Hamburgu u
Njemačkoj, te održala predavanje za žene na temu ,,Islamska porodica kao
čuvar harmonije društva”.

Džemat Islamske zajednice Bošnjaka u Hamburgu je, inače, jedan od najvećih
džemata u Njemačkoj i broji preko 400 domaćinstava. U njemu se redovno
odrzavaju predavanja, druženja, promocije i brojne akcije humanitarnog i
socijalnog karaktera. Mnogi njegovi članovi su članovi Bošnjačke kulturne
zajednice u Njemačkoj.

Organizatori ovog druženja bili su imam džamije u Hamburgu Halim ef.
Alibašić, predsjednik BKZ DEU Suljo ef. Džanković i predsjednik bošnjačke
omladine džemata u Bremenu Armin Ćatović. Uvodnu riječ je imala džematlijka
Sabina Smaješević koja je najavila gošću.

,,O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre…” (Et- Tahrim, 6) –
počela je izlaganje Agović Kur'anskim ajetom – ,,Uspješna islamska porodica
je najjači stub društva. Harmonija koja se uspostavi u porodici može da se
prenese dalje na društvo i bude mu od koristi, ali od glave porodice koja
nije uspostavila red u svojoj vlastitoj porodici, ne očekuje se da uspije
zavesti taj red van porodice.”

Profesorica Agović je u svrhu tumačenja razloga za uspostavljanje braka
navela ajet ,,On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara – a od njega je
drugu njegovu stvorio da se uz nju smiri.” (El-A'raf). Govorila je o
primjerima lijepog i ružnog postupanja muževa prema ženama i obrnuto, ženi
kao majci, supruzi, kćerki, odgajateljici, učiteljici, mudžahidi, razlozima
uspona i padova u brakovima i dr.

Profesorica Nuruddina je ukazala na poseban znacaj u posvećivanju pažnje
članovima porodice i razgovora sa njima, danas u vrijeme
prenaglašene internet komunikacije, te na opasnost otuđivanja jednih od
drugih i podvukla poznati životni moto mu'mina:
Učini od sebe maksimum, pa se pouzdaj u Allaha dž. š.

hamburg     (SANA)

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img