SEDMIČNI RASPORED NASTAVE

# Emit. Ponedjeljak. 06.04.2020 Utorak 07.04.2020 Srijeda 08.04.2020 Četvrtak  09.04.2020 Petak  10.04.2020
1. razred

O.Š.

10:00 Bosanski jezik, Bahrija Sijarić, NJ 133: Pjesma „Samnom ima neka greška“, Vladan Stoiljković

 

Svijet oko nas, Bahrija Sijarić, NJ 54: Biljke i životinje

 

Matematika (RTS)

 

Bosanski jezik, Bahrija Sijarić, NJ 134: Tekst „Plavi leptir“, Zlata Vidaček (O)

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik Bahrija Sijarić, Tekst „Plavi leptir“, Zlata Vidaček (R)

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik, Zuhra Koničanin, NJ 136: Televizija (TV program za djecu)

 

Matematika (RTS)

 

Engleski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik, Zuhra Koničanin, NJ 137: Tekst „Cvrčak i mrav“, La Fonten

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

2. razred

O.Š.

11:00 Bosanski jezik, Azra Škrijelj, NJ 133: Izgovaranje i pisanje glasova Đ, DŽ i NJ.

 

Svijet oko nas, Azra Škrijelj, NJ 52-53: Divlje i domaće životinje

 

Matematika (RTS)

 

Bosanski jezik, Jasminka Ličina, NJ 134-135: Opis lika i andersonove bajke

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik, Azra Škrijelj, NJ 136: Bajke H. K. Andersona (O)

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

 

 

Bosanski jezik,  Azra Škrijelj, NJ 137: Andersonove bajke (O)

 

Matematika (RTS)

 

Engleski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik, Jasminka Ličina, NJ 138:  Glas/slovo H u riječima

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

 

3. razred

O.Š.

12:00 Bosanski jezik, Selma Ugljanin, NJ 134-135: „Čudesni slikar“, Nasiha Kapidžić-Hadžić

 

Priroda i društvo, Suada Šaćirović NJ 49: Kopnena staništa i kopnene životne zajednice

 

Matematika (RTS)

Bosanski jezik, NJ 136: Riječi različitog oblika a istog ili sličnog značenja

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik, Ferida Divanefendić, NJ 137-138: „Kredenac“, Bajruzin Hajro Planjac

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

 

Bosanski jezik, Ferida Divanefendić, NJ 137-138: „Kredenac“, Bajruzin Hajro Planjac (R)

 

Matematika (RTS)

 

Engleski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik jezik, Selma Ugljanin NJ 139: Izgovor i pisanje glasova Č i Ć i umanjenica

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

4. razred

O.Š.

13:00 Bosanski jezik, Seada Šehović, NJ 134-135: „Trešnja“

 

Matematika (RTS)

 

Engleski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik, Seada Šehović, NJ 136: Priprema za pismeni zadatak

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik, Dragana Arsić, NJ 133: Vrsta riječi

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik, Seada Šehović, NJ 127: Promjenljive i ne promjenljive riječi

 

Matematika (RTS)

 

Engleski jezik (RTS)

 

Priroda i društvo, Husein Šaćirovć, NJ 53: Povratne i nepovratne promjene – materijali

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

5. razred

O.Š.

14:00 Bosanski jezik, Enisa Kajević, NJ 135: Glagolski rod

 

Geografija, Esad Kolašinac, NJ 25: Vrijeme i klima

 

Matematika (RTS)

 

Bosanski jezik, Enisa Kjević, NJ 136: “Poklon“ Advan Hodzić

Biologija, Sadika Džanković, NJ 55: Razmnožavanje, nasljeđe i varijabilnost (U)

 

Matematika (RTS)

Historija, Muhamed Ibrahimović, NJ 29: Kulturna dostignuća Staroga Rima

 

Srpski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik, Enisa Kajević, NJ 137: Infinitiv

 

Matematika (RTS)

 

Engleski jezik (RTS)

Bosanski jezik, Enisa Kajević, NJ 138: Prezent

 

Matematika (RTS)

 

Informatika i računarstvo (RTS)

 

6. razred

O.Š.

15:00 Bosanski jezik, Senada Husović, NJ 113: Aorist, imperfekat, pluskvamperfekat, futur II

 

Fizika, Isma Zornić, NJ 52: Gustina čvrstih tijela

 

Matematika (RTS)

 

Bosanski jezik, Senada Husović, NJ 114: „Braza“, Slavko Kolar

 

Historija, Muhamed Ibrahimović NJ 52: Novi vijek – epoha otkrića i promjena

 

Matematika (RTS)

Biologija, Nusret Preljević, NJ 53: Nasljedni materijal i nasljedne osobine

 

Srpski jezik (RTS)

Bosanski jezik, Senada Husović, NJ 115: Imperativ

 

Geografija, Šaćir Ćorović, NJ 55: Geografske regije, regionalna geografija Evrope

 

Matematika (RTS)

Bosanski jezik, Senada Husović, NJ 116: Potencijal I

 

Matematika (RTS)

 

Informatika i računarstvo (RTS)

7. razred

O.Š.

16:00 Bosanski jezik, Alma Rizvanović, NJ 113: Crta i crtica

 

Geografija, Esad Kolašinac, NJ 50: Meksiko

 

Matematika (RTS)

Bosanski jezik, Nejira Beširović, NJ 114: Bezlične rečenice

 

Fizika, Raif Ujkanović, Mehanički rad i rad sile (U)

 

Hemija, Adnan Ćosović, NJ 53: Rastvori (U)

Geografija, Mesud Ramičević, NJ 53: Južna Amerika, osnovni podaci o kontinentu

 

Srpski jezik (RTS)

Bosanski jezik, Nejira Beširović, NJ 115: „U krađi“ Branko Ćopić

 

Historija, Muhamed Ibrahimović, NJ 48-50: Prvi srpski ustanak, država ustaničke Srbije

 

Matematika (RTS)

Bosanski jezik, Nejira Beširović, NJ 116: „U krađi“ Branko Ćopić (U)

 

Biologija, Sadika Džanković, NJ 53: Limfotok odbrambene sposobnosti organizama i vakcine

 

Informatika i računarstvo (RTS)

8. razred

O.Š.

17:00 Bosanski jezik, Almasa Lukač-Župljanin, NJ 107: „Zeleno busenje“, Edhem Mulabdić (O)

 

Historija, Muhamed Ibrahimović, NJ 48-50: Drugi svjetski rat

 

Matematika (RTS)

 

Srpski jezik (RTS)

 

Bosanski jezik, Almasa Lukač-Župljanin, NJ 108: „Zeleno busenje“, Edhem Mulabdić (U)

 

Hemija, Adnan Ćosović, NJ 53: Ugljeni hidrati, monosaharidi

 

Matematika (RTS)

Geografija, Šaćir Ćorović, NJ 52: Turizam, podjela, uslovi za razvoj, turističke regije i centri, privredni značaj i perspektive razvoja

 

Fizika, Raif Ujkanović, NJ: Vezivanje otpornika

 

Srpski jezik (RTS)

Bosanski jezik, Almasa Lukač-Župljanin, NJ 109: Iskazivanje rečeničnih članova zavisnom rečenicom i prijedložno-padežnom konstrukcijom

 

Matematika (RTS)

 

Engleski jezik (RTS)

Bosanski jezik, Almasa Lukač-Župljanin, NJ 110: Reportaža kao novinarski žanr

 

Biologija, Nusret Preljević, NJ 55: Koncept održivog razvoja

 

Matematika (RTS)

1. razred S.Š. 19:00 Bosanski jezik   Bosanski jezik    
2. razred S.Š. 19:30 Bosanski jezik   Bosanski jezik    
3. razred S.Š. 20:00 Bosanski jezik   Bosanski jezik    
4.  razred S.Š. 19:00   Bosanski jezik   Bosanski jezik  

Arhiva video nastave